St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2019


 
 
Zondag 1 december 1e Advent Familiedienst
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.
Ouderling van dienst: R. van Meeteren.
Collecten: 1e collecte bestemd voor red een kind.
 2e collecte bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 8 december 2e Advent

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst: J. K. van der Linden.
Collecten:1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is voor het pastoraat.

 
Zondag 15 december 3e Advent

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: P. J. van Houten.
Collecten: 1e collecte voor de diaconie.
 2e collecte voor de kerk.
 Uitgangscollecte is voor kerk muziek.

 
Zondag 22 december 4e Advent

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Ouderling van dienst: G.J. Slob afkondiging Corrie van Elst.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor jeugddorp de Glind.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor klein onderhoud kerk.

 
19:00 uur Dinsdag 24 December Kinderkerstfeest Kinderkerk
Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst medewerking Pr. Juliana
 
22:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen - Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Maxima Centrum Utrecht.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat.

 
Woensdag 25 december 1e Kerstdag medewerking Cantate Deo

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: P. J. van Houten.
Collecten: 1e collecte is voor kind in de knel.
 2e collecte is voor de kerk. 
 Uitgangscollecte bestemd voor de kerk.
 
 
Zondag 29 december

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum.
Ouderling van dienst: G.W. Slob. Afkondigingen Theo van Wijk.
Collecten: 1e collecte bestemd voor de diaconie
 2e collecte is voor de kerk
 Uitgangscollecte bestemd voor de ouderensoos.
 
 
Dinsdag 31 december Oudjaars avonddienst

19:30 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen.
Ouderling van Dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is voor de diaconie.
 2e collecte is voor de kerk.
 Oudjaarscollecte.

 
Woensdag 1 januari nieuwjaardienst 2020.

 
10:30 uur Ouderlingen gebedsdienst.

Maandag 2 December: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 3 December: 19:30 uur kerkenraadsvergadering.
  
Zondag 8 December: 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
 
Maandag 9 December: 14:00 uur inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Donderdag 19 December: 15:30 uur ouderensoos in het jeugdgebouw kerstviering.
 
Maandag 6 Januari: 14:00 uur inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 7 Januari: 14;00 uur verjaardag busjes legen.
 
 
Kerstviering ouderen
 
Op 19 december is er in het jeugdgebouw weer de traditionelen kerstfeestviering voor ouderen.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Vanaf 15:30 uur is er koffie/thee, rond 16;00 uur begint de viering waarin ds. Nielen zal voorgaan. We eindigen de middag met een ‘’aangeklede ‘’ broodmaaltijd.
 
Hartelijk welkom!!!
De diaken en de ‘’soosdames.’’
 
 
Kinderkerk
  
Dinsdag 24 december a.s. vieren wij ons Kinderkerk Kerstfeest. Een andere dag en qua opzet ook anders dan u gewend bent.
Om 17:45 uur start de Passie voor kerst. Een Bijbelse rondgang door het dorp met sfeervolle straten en op diverse locatie een kort optreden.
We eindigen in de kerk waar we om 19:00 uur starten met het Kerstverhaal begeleid door jonge muzikanten van de Blazersbende Bloesemband.
Daarna de korte musical van de Kinderkerk ‘’Het Familieportret. ‘’ Christelijke Kerstliederen zullen
zeker niet ontbreken.
We eindigen rond 20:00 uur. Vervolgens zullen we de Kerk weer ombouwen voor de Kerstnachtdienst. Het wordt een prachtige avond. U bent van harte welkom!!
Beleef de wonderlijke reis naar de geboorte van Jezus.
 
 
Oliebollen actie
 
De oliebollen actie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk te Eck en Wiel wordt gehouden op maandag 30december 2019.
Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen.
Zonder al deze (inmiddels vooral oudere) vrijwilligers is dit niet mogelijk en we hopen dat nieuwe
(ook jeugdige) vrijwilligers ons team willen versterken.
Bakkerij van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de oliebollen weer voor ons bakken en wij hopen, dat we mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren.
Een zak met 8 oliebollen krijgt u voor de prijs van € 5:00.
Uiterlijk tot 28 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven op tel: 692008 of 691314.
De voorjaarsoliebollen actie wordt gehouden op 7 maart 2020.
 
Namens de oliebollencommissie, Cor Zuidema
 
 
Vooraankondiging ontmoetingsavond Ring Tiel.
 
Op donderdag 30 januari 2020 is er om 19:30 uur in Dorpshuis in de Gaard in Ingen een ontmoetingsavond voor de kerken uit de voormalige classis Tiel.
Deze avond wordt georganiseerd door het Klavertje 5 ( kerken uit Maurik, Ingen, Ommeren, Echteld en
Eck en Wiel).
Dr. S.(Sake) Stoppels, Lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zal tijdens het eerste deel van de avond spreken over het thema: ‘in de marge, maar niet marginaal’.
Tijdens het tweede deel van de avond zullen er workshops worden aangeboden, waarbij gemeentenuit de Ring Tiel initiatieven of activiteiten presenteren die zij zelf als vruchtbaar en zegenrijk hebben ervaren. Zo vruchtbaar dat buurgemeenten er wellicht ook iets aan kunnen hebben.
Iedereen is van harte welkom.
 
Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, Woensdag aanwezig in Annakamer, 10-11 spreekuur / inloop
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

 
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand November
 
Najaar zending € 36,85 Dankstond voor gewas € 1445,05 Heilig Avonmaal € 95,40   Diaconie € 27,15 Laatste zondag kerkelijk jaar € 60,25
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand November
Kerk € 163,55 Instandhouding predikant € 85,30 Pastoraat € 59,25     Verwarming € 34,85 Dankdag voor gewas € 1445,05
 
 
Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand Januari 2020 moet uiterlijk vrijdag 28 December
a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl