St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

03-12-2019

Kerkdiensten
 
 
Zondag 8 december, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, 2e adventszondag.
 
Zondag 15 december, 10.00 uur: mw. Ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel, 3e adventszondag.
 
 
Kinderkerk
 
Dinsdag 24 december a.s. vieren wij ons kinderkerk kerstfeest. Een andere dag en qua opzet ook anders dan u gewend bent.
Om 17.45 uur start de Passie voor Kerst. Een bijbelse rondgang door het dorp met sfeervolle straten en op diverse locaties een kort optreden.
We eindigen in de kerk waar we om 19.00 uur starten met het kerstverhaal begeleid door jonge muzikanten van de BlazersBende BloesemBand.
Daarna de korte musical van de kinderkerk ‘Het familieportret’.
Christelijke kerstliederen zullen zeker niet ontbreken. 
We eindigen rond 20.00 uur.
 
Vervolgens zullen we de kerk weer ombouwen voor de kerstnachtdienst. Het wordt een prachtige kerstavond.
U bent van harte welkom! Beleef de wonderlijke reis naar de geboorte van Jezus.
 

Giften
 
Giften voor de kerk via mw. T. van Rijswijk € 10,–; via dhr. G.J. van de Pol € 10,–
via dhr.G.J. van de Pol € 10,–.
 
Giften voor de diaconie via dhr.. Th. van Wijk, 2x € 10,– en 1x € 20,– en via dhr. G.J. v.d. Pol, € 5,–.


Vrijwillige bijdrage 2019
 
Herinnering. Wij attenderen u er op dat de toegezegde vrijwillige bijdrage 2019 nog niet door alle
gemeenteleden is overgemaakt.
Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering.

De kerkrentmeesters

 
Bloemengroet
 
De bloemen in de maand november gingen namens de gemeente: op 3 november naar dhr. Onink aan de Wielseweg, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen; 10 november naar Tiny en Ries Blijderveen als dank voor hun enorme inzet voor al het kerkenwerk; 17 november naar mevr. Corrie Steenis van Ingen ter bemoediging en 24 november naar mevr. Bentschop-Knook-Rose, die eveneens uit het ziekenhuis thuis mocht komen.

 
Omzien naar elkaar
 
Wij zijn blij dat mevr. Bentschop uit het ziekenhuis thuis gekomen is, wij wensen haar heel veel
sterkte.
Ten tijde van dit schrijven is dhr. Onink helaas weer opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen hem veel kracht en sterkte toe.
Ook alle zieken thuis en die nog in het ziekenhuis liggen en diegenen die wij vergeten zijn, heel veel kracht en sterkte en een spoedig herstel.
Ook willen wij stil staan bij de mensen die zich eenzaam en alleen gelaten voelen, daar willen wij met elkaar aan denken.
Het is een kleine moeite om een keer een kaartje te sturen of een bezoekje te gaan brengen, er hangen in de hal van de kerk kaartjes met de namen erop. Maar wij vinden het ook fijn, dat er veel vrijwilligers zijn die ons allemaal bijstaan, vooral in deze drukke maanden, daar zijn wij heel erg blij mee.


Uit de Anna-kamer
 
Afgelopen zondag hebben we de namen genoemd van wie uit de kring van de gemeente zijn overleden
in het afgelopen kerkelijk jaar: mw. H.A. van den Berg-van Voorthuizen;
mw. R. de Jongh-van Est;
mw. W. Veulings-van Kleef;
mw. G.J. van Tintelen-van der Schaft
mw. G.J. Bart-Hendriks.
 
We stonden stil bij Openbaring 3, 7-12, bij de trouw van God voor wie Hem trouw zijn, bij de deur die Jezus Christus opent en die niemand kan sluiten en bij de namen op de zuilen van de tempel.
De getrouwen zullen die zuilen zijn en zij zullen de namen van God, het nieuwe Jeruzalem en van Jezus Christus dragen.
De komende weken staan in het teken van Advent en Kerst en er zijn verschillende kerstvieringen. Verschillende mensen zijn druk om alles weer in goede banen te leiden. Ook de kinderen zijn heel actief met voorbereiden van de kerstmusical.
We kijken ernaar uit!
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag
met spreekuur/inloop:
van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 

Inloopmiddagen
 
Maandag 9 december gaan we alweer kerststukjes maken, daar er op de overige maandagen andere
activiteiten zijn.
Dus 23 en 30 december is er ook geen inloopmiddag meer, dat wordt 6 januari 2020.
 

Oliebollenactie
 
De oliebollen-actie voor het onderhoudsfonds van de Sint Annakerk te Eck en Wiel wordt gehouden op
maandag 30 december.
Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen.
Zonder al deze (inmiddels vooral oudere) vrijwilligers is dit niet mogelijk en we hopen dat nieuwe
(ook jeugdige) vrijwilligers ons team willen versterken.
 
Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de oliebollen weer voor ons bakken en wij hopen, dat we mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren.
Een zak met 8 oliebollen krijgt u voor de prijs van € 5,–.
Uiterlijk tot 28 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008 of 691314.
De gebruikelijke voorjaarsoliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020.
Namens de oliebollencommissie,

Cor Zuidema.
 
 
Kopij ‘De Kerk Roept’
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 10 december op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 
 
De volgende uitgave is een dubbelnummer. Deze komt uit op 17 december. De daaropvolgende uitgave zal verschijnen op 14 januari 2020.
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.