St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

19-11-2019

Kerkdiensten.

Zondag 24 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier - Laatste zondag kerkelijk jaar.
Zondag   1 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier - 1e Adventszondag (familiedienst).

Kinderkerk.

We hebben weer een leuke Sirkelslag mogen beleven met als thema Daniël in de Leeuwenkuil. Met dank aan de jury: Henk en Johan. De uitslag is nu nog niet bekend maar we houden u op de hoogte.

Zingen en acteren dat is waar we ook weer mee begonnen zijn. Vol enthousiasme! We gaan er weer een spetterende musical van maken. Het familieportret. De familie Stralender gaat voor de Kerst een familiefoto laten maken. Maar niet iedereen is hier blij mee…wordt het wel een mooie foto? Waarom komt juist met Kerst de familie weer bij elkaar? Welke rol speelt Jezus hierin?

Giften.

Giften voor de kerk via mw. W. van Tuil € 20,–
                                via mw. E. Santing € 50,–
                                via mw. J.K. van der Linden € 30,–

Omzien naar elkaar.

Wij wensen een ieder, die op een oproep zit te wachten en thuis moet herstellen van een operatie of chemokuur, een spoedig herstel en veel geduld toe. 
U kunt natuurlijk ook altijd een kaartje sturen of een bezoekje gaan brengen. In de hal van de kerk hangen aan de boom kaartjes aan wie u wat kunt sturen. Dat zal zeker gewaardeerd worden. 
Wij willen zo iedereen in onze gebeden gedenken.
 
Uit de Anna-kamer.

Het kerkelijk jaar loopt al weer ten einde. Op 24 november zullen de namen genoemd worden van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Met daarna koffiedrinken in het jeugdgebouw. 

De voorbereidingen voor Advent zijn ook al in volle gang. Op 1 december, op 1e Avent is er een familieviering met als thema: volg de ster. Het sluit aan bij het advents-en kerstproject van Bijbelbasics, het project van het Nederlands Bijbelgenootschap dat de kinderkerk gebruikt. Een aantal voorouders van Jezus wordt belicht. Kinderkerk en tienerdienst zijn er al druk mee. 

Ook de voorbereidingen voor Kerst zijn begonnen. De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Ik wens iedereen toe dat er naast de drukke momenten ook momenten zijn van rust zijn en aandacht voor elkaar. 

Voor de agenda. Woensdag 27 november van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie met iets lekkers klaar in de Anna-kamer. Voor een gesprek, of een ontmoeting met de mogelijkheid om samen te praten over Toewijding het thema van de Open Deur van november 2019. 
Welkom! 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag 
met spreekuur/inloop: 
van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Ouderensoos.

Even een geheugensteuntje. De ouderensoos komt op donderdag 28 november a.s. weer bij elkaar in het jeugdgebouw, zoals altijd om 14.30 uur. We vieren dan St. Nicolaas en eten daarna erwtensoep die Jannie Onink weer voor ons zal koken.
We hopen U allen te ontmoeten, met hartelijke groet,
Betty Borst, tel. 692446 en Ans van Bruxvoort, tel. 691939.

Inloopmiddagen.

Maandag 2, 9 en 23 december organiseren wij weer inloopmiddagen. Van 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Anna Kerk te Eck en Wiel. Met elkaar spelletjes doen en elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij.

Dankdag voor gewas en arbeid.

De diaconie, Theo en Corrie, willen alle vrijwilligers en iedereen die meegeholpen hebben hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en hulp bij Dankdag voor gewas en arbeid. Door deze inzet hebben wij met elkaar het totale bedrag opgehaald van € 2.890,–.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 26 november a.s op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.