St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Ontmoetingsavond Ring Tiel

30-01-2020 19:30 uur

KERK ZIJN * KERK BLIJVEN

Op donderdag 30 januari 2020 wordt er voor de tweede keer een ontmoetingsavond georganiseerd voor alle gemeenten uit de vroegere classis Tiel. Deze vroegere classis is opgegaan in de ‘grote’ classis Gelderland Zuid & Oost en heet nu Ring Tiel. Het thema van de avond zal zijn KERK ZIJN * KERK BLIJVEN.

Dr. S. (Sake) Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zal tijdens het eerste deel van de avond spreken over het thema: ‘In de marge, maar niet marginaal’.
Tijdens het tweede deel van de avond zullen er workshops worden aangeboden, waarbij gemeenten uit de Ring Tiel initiatieven of activiteiten presenteren die zij zelf als vruchtbaar en zegenrijk hebben ervaren. Zó vruchtbaar dat buurgemeenten er wellicht ook iets aan kunnen hebben.

We hopen elkaar te ontmoeten op donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur in Dorpshuis In de Gaard in Ingen. Gemeenteleden, predikanten en andere ambtsdragers worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 

Verdere informatie is verkrijgbaar via: 
predikant.kerkingen@gmail.com