St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-11-2019

Kerkdiensten.
 
Zondag 10 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel, Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 17 november, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.
 
Kinderkerk.

Nog drie weken en we starten weer met de voorbereidingen voor de Adventsperiode. Dat betekent starten met het jaarlijkse project voor Kerst en Advent. De kinderen en de leiding hebben er weer zin in. Thema is ‘Volgt de ster’ waarbij we gaan lezen en horen over de voorouders van Jezus: Juda, Obed, David en Josia. 

We maken u er alvast op attent dat wij dit jaar ons kinderkerstfeest vieren op dinsdag 24 december om 19.00 uur. 

Vrijdag 15 november doen we weer mee aan Sirkelslag. Een inter-actief spel welke gelijktijdig gespeeld wordt door meer dan 200 andere Christelijke jeugdgroepen in Nederland. 
Thema: In het donker zoeken naar licht. Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil is de rode draad.

Komende weken zal Peter regelmatig niet aanwezig zijn tijdens de kinderkerk. Dit i.v.m. repetities voor de musical waaraan hij zelf deelneemt. Er komt een drukke periode aan. Gelukkig zijn er ouders die bij willen springen. 

Giften.

Giften voor de kerk via mw. A. Slob € 10,– en via mw. T. van Rijswijk € 10,–.

Bloemen.

De bloemen van 6, 13 en 20 oktober zijn als een groet van de gemeente gegaan naar mw. M. Verwoert in de Valentijn; naar mw. R. v.d. Berg, Homoetsestraat en mw. Schreuder-Timmer, A. van Delenstraat. 

Op 27 oktober zijn de bloemen gegaan naar de heer W. van Doorn in de Madelievenkamp die uit het ziekenhuis thuis mocht komen. 
Wij wensen allen heel veel sterkte en goede gezondheid.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn blij om te horen, dat dhr. Van Doorn en de dhr. Onink uit het ziekenhuis thuis gekomen zijn. 
Wij wensen hen heel veel sterkte. 

Ook de mensen thuis, die herstellende zijn en ook die niet bij ons bekend zijn, heel veel sterkte en geduld gewenst in deze moeilijke tijd. Ook staan we stil bij diegenen die alleen zijn en zich eenzaam voelen in deze donkere tijden. Wij willen elkaar gedenken in onze gebeden.
 
Uit de Annakamer.

Wat kleurt de natuur weer mooi. Vanuit mijn raam thuis zie ik een strak blauwe lucht, bomen die alweer kaal worden en bomen in geel, oranje een bruin. Het is echt herfst. 

Op 6 november houden we Dankdag voor gewas en arbeid. We danken voor de oogst, die binnengehaald is. De voorbereidingen zijn inmiddels weer volop aan de gang om fruit te schikken in de kerk en ook om bakjes klaar te maken die uitgedeeld worden aan zieken en ouderen. 

We danken ook voor de gaven die God geeft, in het werk en in de kerk. 

Op 10 november geven we in de viering weer aandacht aan mantelzorgers. Net als vorig jaar stelt de kerkenraad bloemen beschikbaar. Iedereen wordt uitgenodigd om een bloem mee te nemen voor een mantelzorger in zijn of haar omgeving. Dit ter waardering en bemoediging. 

We realiseren ons dat voor velen mantelzorg vanzelfsprekend is. Je zorgt gewoon voor je ouder, je partner, je kind, je familielid of je buren. Dat heeft de ander ook voor jou gedaan, bijv. in de opvoeding, nu doe je het gewoon terug. Of de ander zou dat ook voor jou doen. 

Naast dat gevoel van vanzelfsprekendheid en voldoening die mantelzorg geeft, is het soms ook zwaar. Daarom deze bloem, om te laten weten dat die kant er ook is. 

In week 46, van 11 tot 18 november, neem ik nog een paar dagen vakantie op. 

Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met de scriba, mw J. van der Linden, tel. 0344-694843. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier 
aanwezig: woensdag met 
spreekuur/inloop: 
van 10.00 tot 11.00 uur ,
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

10 jaar Online.

Wist u dat er twee gemeenteleden zijn die zingen in de Ingense band Online? En weet u toevallig ook dat deze band 10 jaar bestaat! Daarom nodigen Anne-Marie Schuur en Peter van Dijk u van harte uit om het jubileumconcert van Online bij te wonen. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 16 november in de kerk van Ingen! 
Aanvang: 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. 

Aan het einde staat er een pot waarin een donatie gedaan kan worden om het kerstfeest op ‘De Breehof’ te kunnen financieren en ter bestrijding van onze onkosten. 

Graag van tevoren aangeven of u komt. Dan kunnen wij voldoende stoelen etc. gereed zetten. 
Opgeven kan via e-mail: anouk_67@hotmail.com maar iemand van ons aan de “spreekwoordelijke” jas trekken mag uiteraard ook. 
Wij zien u graag op 16 november! 

Oproep vrijwilligers oliebollen.

Oproep aan de (jeugd) gemeente-leden van de Hervormde Kerk te Eck en Wiel. Al tientallen jaren is er een oliebollencommissie die met vrijwilligers drie keer per jaar zorgen voor de verkoop van oliebollen. Deze acties leveren elk jaar ongeveer € 3.000,– op voor het onderhoudsfonds van de kerk. 

Door de sterke vergrijzing van de groep vrijwilligers (75+) wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te krijgen voor het venten van de oliebollen. Zonder nieuwe aanwas van vrijwilligers zijn we al binnen enkele jaren verplicht om deze geweldige traditie te stoppen.

Vooral de jeugd is van harte welkom. In het verleden hebben jeugdleden bewezen dat ze een belangrijke en volwaardige aanvulling op de groep vrijwilligers kunnen zijn. 

Je opgeven kan via Cor Zuidema, coördinator van de oliebollencommissie.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 november a.s. op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.