St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-10-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 27 oktober, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.
 
Zondag 3 november, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg. 
 
Woensdag 6 november, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel, Dankdag voor gewas en arbeid.
 
 
Kinderkerk
 
We beginnen weer met repeteren voor de musical. Altijd weer leuk om nieuwe liedjes te leren. Zoals u gemerkt hebt in de kerk is het nog maar een kleine groep.
Deze groep vindt het spannend om voor u te zingen maar ze doen hun best.
Voor de musical hebben we hulp gevraagd van “oude bekenden”.
Komende weken zal Peter regelmatig niet aanwezig zijn tijdens de kinderkerk. Dit i.v.m. repetities voor de musical waaraan hij zelf deelneemt.
Echter komt er wel een drukke periode aan. Gelukkig zijn er ouders die bij willen springen.


Giften
 
Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,– en € 10,–
       via mw. A. Slob € 10,–     via mw. A. van Bruxvoort € 10,–.
 
Gift voor het pastoraat via ds. T. Nielen-Rosier € 2.000,–.
 

Zieken
 
Wij wensen alle zieken en herstellenden heel veel geduld, sterkte en genezing.
Ook de mensen die ze moeten verzorgen en elke dag paraat staan, daar willen wij ook bij stil staan.
Wij wensen hen veel kracht en Gods zegen toe.

  
Uit de Anna-kamer
 
Bomen die kleuren in geel, bruin en oranje. Een zonnetje dat de kleuren doet oplichten.
Een merel die fluit. Witte paddenstoelen, gele, paarse, roze, bruine, donkergroene en natuurlijk rode met witte stippen. Het is herfst in het park bij het Roosevelthuis in Doorn. Alleen al de kleuren en het buiten zijn doet de gasten goed.
Daarnaast het gezelschap van elkaar, het spelen van een spelletje, het leggen van een puzzel en het verzorgd worden. Het is echt vakantie voor de gasten uit de regio.
 
En ik? Ik luister naar verhalen van verdriet, van hoop, geloof en liefde, over het leven en wandel een blokje mee om, leid de dienst op zondag (met Cantate Deo en organiste) en zorg voor een afsluiting van de maaltijd en doe een spelletje mee.
Voor iedereen is het een mooie ervaring, voor de vrijwilligers en de gasten, zeker als je als echtpaar samen mee kunt, terwijl je in het dagelijks leven van elkaar gescheiden bent door ziekte.
 
Ondertussen is het tijd voor de kopij.
Voor de agenda.
- Donderdag 24 oktober, 20.00 uur: voorbereiding van de familieviering op de 1e Advent.
 
- Dinsdag 29 oktober, 20.00 uur: gespreksgroep Geloof en Belijdenis, Annakamer.
 
- Woensdag 30 oktober, van 10.00-12.00 uur: staat de koffie klaar in de Annakamer, voor wie wil.
 
- Donderdag 31 oktober, vanaf 19.00 uur: catechisatie in de Annakamer.
 
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag met
spreekuur/inloop:
van 10.00 tot 11.00 uur ,
tel. 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl


Ouderensoos
 
Op 31 oktober a.s. bent u weer van harte welkom op de ouderensoos.
Deze middag, welke om half drie begint, zal Hanske Gijsbertsen ons aan de hand van beelden iets vertellen over klederdrachten in Nederland. Haar kennende zal het een mooie humoristisch voordracht worden.
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op donderdag 31 oktober in het jeugdgebouw.
Gasten zijn van harte welkom.

 
Hartelijke groet,
Betty Borst en Ans van Bruxvoort.
 

10 jaar Online
 
Wist u dat er twee gemeenteleden zijn die zingen in de Ingense band Online?
En weet u toevallig ook dat deze band 10 jaar bestaat!
Daarom nodigen Annemarie Schuur en Peter van Dijk u van harte uit om het jubileumconcert van Online bij te wonen.
Het concert vindt plaats op zaterdag 16 november in de kerk van Ingen!
Aanvang: 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur.
 
Aan het einde staat er een pot waarin een donatie gedaan kan worden om het kerstfeest op ‘De Breehof’ te kunnen financieren en ter bestrijding van onze onkosten.
Graag van te voren aangeven of u komt. Dan kunnen wij voldoende stoelen etc. gereed zetten.
 
Opgeven via e-mail: anouk_67@hotmail.com. Maar iemand van ons aan de “spreekwoordelijke” jas trekken mag uiteraard ook.
 
Wij zien u graag op 16 november!
 
 
Oproep vrijwilligers oliebollen
 
Oproep aan de (jeugd) gemeenteleden van de Hervormde Kerk te Eck en Wiel.
 
Al tientallen jaren is er een oliebollencommissie die met vrijwilligers drie keer per jaar zorgen voor de verkoop van oliebollen.
Deze acties leveren elk jaar ongeveer € 3.000,– op voor het onderhoudsfonds van de kerk.
 
Door de sterke vergrijzing van de groep vrijwilligers (75+) wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te krijgen voor het venten van de oliebollen.
Zonder nieuwe aanwas van vrijwilligers zijn we al binnen enkele jaren verplicht om deze geweldige traditie te stoppen.
Vooral de jeugd is van harte welkom. In het verleden hebben jeugdleden bewezen dat ze een belangrijke en volwaardige aanvulling op de groep vrijwilligers kunnen zijn.
 
Je opgeven kan via Cor Zuidema, coördinator van de oliebollencommissie.
 

Kopij ‘De Kerk Roept’
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 29 oktober op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
 
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.