St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

08-10-2019

 
Kerkdiensten
 
Zondag 13 oktober, 10.00 uur: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
 
Zondag 20 oktober, 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg.
 
 
Kinderkerk
 
Op 13 oktober eindigen we met ons 3 weken thema over Paulus.
Paulus komt op zee in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk.
We hopen deze zondag ook ons lied over Paulus te zingen in de kerk.
 
Zondag 20 oktober staat Psalm 84 centraal: een lied over de tempel. De tempel is het huis van God.  Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen. 
Ook gaan we weer onze voorbereidingen treffen voor Kerst. Het klinkt nog ver weg, maar dat is het niet.
 
De kinderen hebben de voorkeur gegeven aan een musical, dus…
 

Giften
 
Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 12,50 via mw. J.K. van der Linden € 9,– en            via dhr. P.J. van Houten € 10,–
 

Verjaardag fonds
 
Het verjaardag fonds heeft € 240,55 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.
 

Zieken
 
Zover ons bekend is verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wij willen de mensen die met kuren bezig zijn en moeten revalideren, heel veel sterkte wensen.
 
Wij denken ook aan diegenen, die op een oproep zitten te wachten om geopereerd te worden en in een moeilijke periode verkeren.
 
Ook willen wij aandacht schenken aan hen die alleen en eenzaam zijn en zelf moeilijke beslissingen moeten nemen.
 
Wij wensen iedereen heel veel moed, sterkte, geluk en Gods zegen toe.
 

Bloemengroet
 
In de maand september zijn de bloemen als groet, thuiskomst en beterschapswens gegaan naar: mevr. H.S. van Tuil-van Hattem op 1 september mevr. Kwint-Onink op 8 september         mevr. Honders-Ruitenkamp op 15 september mevr. A. Vonk de Keijzer op 22 september mevr. A.M. de Keijzer-Ursinus op 29 september
 
Wij wensen hen allen veel sterkte en geluk.
 

Uit de Anna-kamer
 
Op de startzondag hebben de kinderen een kunstwerk getoond over het Bijbelverhaal dat hen het
meeste aansprak. Verspreid in de kerk kon je ze bekijken. Tekeningen, werkstukken van klei en van papier.
 
De tieners hadden met elkaar besproken wat het verhaal van Jericho voor hen betekende.
 
Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de tuin, met hapjes en drankjes.
 
In het jeugdgebouw waren 2 escaperooms ingericht. Ik ben in die van de tieners geweest en snapte er niets van! Gelukkig hebben we de code gevonden en kwamen we er samen toch uit. Het was erg leuk gedaan. Om uit de escaperoom van de kinderen te komen, was geloof ik nog moeilijker, maar ook zij zijn er uit gekomen.
 
Zo is het kerkelijk seizoen begonnen: bijbelstudie, kinderkerk, tienerdienst, catechisatie, gespreksgroep, kerkenraad.
 
Sommige activiteiten gaan gewoon altijd door: het bezoekwerk, onderhoud aan kerk of de kerktuin, kerkdiensten, de website en waarschijnlijk vergeet ik ook nog wel wat.
Veel mensen zijn zo betrokken bij de kerk.
We zien het niet altijd, maar laten we het niet vergeten en het waarderen.
 
In de week van 12 tot en met 19 oktober ben ik niet aanwezig in Eck en Wiel. Ik ben dan in Doorn, in het Roosevelthuis. Ik ga als predikant mee met de vakantieweek voor gasten uit onze regio. Op zondag komt Cantate Deo zingen in de dienst daar.
 

Voor de agenda
 
Dinsdag 8 oktober, vanaf 19.00 uur: gemeenteavond in het jeugdgebouw
 
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag met
spreekuur/inloop:
van 10.00 tot 11.00 uur
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
 
Inloopmiddagen
 
De volgende data voor de maandagmiddagen zijn: 21 oktober en 4 november.
Wij beginnen om 14.00 uur tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.
Neem gerust eens iemand mee, het is er reuze gezellig. Het is niet alleen voor vrouwen, de mannen zijn ook van harte welkom.
 

Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 oktober op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.