St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2019

Maandbrief Oktober 2019
 
Van harte welkom in de Sint Annakerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw.
En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Zondag 6 oktober Israëlzondag
 
10:00 uur voorganger: Dr. W.G. van Iperen uit Barneveld.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte bestemd voor kerk en Israël.
 2e collecte bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Zondag 13 oktober Werelddiaconaatzondag

10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor wereldvoedseldag.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte voor pastoraat.
 
Zondag 20 oktober 
 
10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte voor de werelddiaconaat.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor klein onderhoud.
 
Zondag 27 oktober Hervormingsdag / Bijbelzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G. W. Slob, afkondigen door Corrie van Elst.
Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor NBG.

Zondag 3 november

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. van de Kaaden-Huttinga uit Overberg.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de najaar zending.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Donderdag 7 oktober: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 8 oktober: 19:00 uur Gemeenteavond in jeugdgebouw.
 
Zondag 13 oktober: 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 15 oktober: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
 
Maandag 21 oktober: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 22 oktober: 20:00 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
 
Woensdag 30 oktober: 10:00 uur inloop tot 12:00 uur in de Anna-kamer.
 
Donderdag 31 oktober: 14:30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.
 

Vanuit de Anna-kamer
 
Van 12-19 oktober is er voor onze regio een vakantie week in het Rooseveltshuis / NieuwHydepark in Doorn.
Ik ga als predikant mee. Het koor Cantate Deo zal op zondag 13 oktober in de viering zingen in Doorn.
De dirigent is verhinderd. Marja van Amerongen zal het koor begeleiden.
In de St. Annakerk is een andere organist: mevrouw H. Klaasen Bos van Zetten uit Bemmel.

 
Gemeenteavond
 
Op de gemeenteavond 8 oktober willen we een en ander voorleggen naar aanleiding van het actualiseren van het beleidsplan. Ook is er dan ruimte voor de onderlinge ontmoeting. Iedereen is van harte welkom.
 
 
Gebedskring
 
De gebedskring gaat komend seizoen niet door.
 
Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, Woensdag aanwezig in Annakamer, 10-11 spreekuur / inloop
telefoon: 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  
 
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand September
 
Lepra € 66,10 Diaconie €37,55 Syrië € 41,95 Diaconie € 42,05 Moldavië € 54,80
 
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand September
 
Kerk € 203,70 Instandhouding predikant € 38,40 Verwarming € 27,85 Jeugdwerk € 46,80
Vredesweek € 69,90 JOB € 39,75
 
Kopij 
 
Kopij voor de maandbrief van de maand November 2019 moet uiterlijk woensdag 30 oktober a.s.
ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl