St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Uitnodiging Gemeenteavond

08-10-2019 19:30 uur

Uitnodiging Gemeenteavond

Wanneer: 
Dinsdag 8 oktober 2019

Tijd:
19:00-21:45 uur

Waar:
Jeugdgebouw

Thema:
Een goed verhaal
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Dat goede verhaal van God is een spiegel voor ons dagelijkse leven. We zijn er mee bezig in de kerk, op catechisatie of Bijbelkring. Het zet ons in beweging. 

Programma:
19.00 uur inloop, koffie en thee
19:30-19.45 uur: welkom, lezen, gebed, zingen, toelichting thema en programma
19.45-20.45 uur: 2 gespreksrondes rond Bijbelverhalen 
20.45-21.00  uur: pauze
21.00-21.45 uur: gesprek gemeente en kerkenraad
21.45 uur: afsluiting met gebed en lied.

Iedereen is van harte welkom!