St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Foto`s Startzondag 2019

22-09-2019

De startzondag 2019 in Eck en Wiel werd gehouden tijdens een stralende zon. Na het votum en groet, bleek dat Dirkje ook weer eens van de partij was. Hij viel in voor Peter van Dijk. Gisteren was het fruitcorso in Tiel en Peter had met de Flipstars gelopen heel veel gelopen. Voor zover Dirkje wist, waren de stadsmuren van Tiel gisteren niet ingestort.
In de liturgie stond de tekst van een lied van Elly en Rikkert over de muren van Jericho. Dit werd voorgelezen door Sarah van Dijk.
Namens de tienerdienst lazen Yian van de Pol en Irisz van Dijk Jozua 6:1-20 het verhaal over de muren van Jericho.
Cony ter Haar-van Dijk gaf namens de tienerdienst een korte uitleg over de problemen die de tieners tegenkwamen in het gelezen stuk. De ene Bijbelvertaling spreekt over het volk dat rond de muren van Jericho trekt. Een andere vertaling spreekt over alle strijdbare mannen. 
De tieners hadden ook moeite met het feit dat de 7e dag de Sabbat is. Dan mag er toch niet gewerkt worden? Toch trokken de Israëlieten op de 7e dag rond de muren van Jericho. Sowieso 1 maal, maar misschien wel 7 maal. De tieners hadden op een website gevonden dat oorlogvoeren op een Sabbat wel is toegestaan. Maar de tieners waren er eigenlijk wel van overtuigd dat de toch rond Jericho een toch van trouw en geloof in God is geweest en daarom wel geoorloofd was op de Sabbat, of sterker nog, dat God voorop gaat (de Ark) met priesters voor zich uit en het leger trekt achter Hem aan. Zo geeft hij de overwinning. Dan is de Sabbat juist een dag bij uitstek voor deze strijd: een Glorie-tocht!
De preek ging over: Als God je roept, en je hem gehoorzaamd, dan gebeuren er wonderen. Je springt met Hem over muren heen. Op deze boodschap van de tieners draait het om verhaal van Jericho en alle andere verhalen in het boek Jozua. Misschien wel het geval voor alle Bijbelverhalen. Steeds draait het om God die een liefdevolle relatie wil met de mens. Waarin de mens God gehoorzaamt en Hem vertrouwd. Omdat God steeds beloofd er te zullen zijn. Die boodschap is ook een moeilijke. Hoe merk je dat Hij er is?
Bij de collectes hebben de kerkenraadsleden de hulp ingeroepen van de jeugd. Danielle ter Haar en Wilco van den Assen hebben geholpen. 
De kerk was niet erg druk bezet voor een familiedienst. Vast het gevolg van het fruitcorso in Tiel gisteren en een  weekendje uit van enkele kerkenraadsleden. Gemeenteleden hadden veel hapjes gemaakt, die behoorlijk aftrek vonden. Aan het eind van de kerkproeverij was er toch nog genoeg over. Helaas!
De kinderen van de Kinderkerk hadden mooie dingen gemaakt over hun favoriete Bijbelverhalen. Volgens de dominee een idee om datzelfde de gemeente te laten doen aan het einde van het seizoen.
Buiten mochten dhr. en mevr. Bleijenberg—Alberts  veel felicitaties in ontvangst nemen ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk.
Helemaal aan het eind van de dienst lichtte Christel ter Haar de gemeente in over het functioneren van een escaperoom. Ze nodigde de gemeente uit om samen met de tieners groepjes te vormen en zo de vragen te beantwoorden en weer veilig naar buiten te kunnen. 
Er waren twee escaperooms. Eentje voor de kinderen van de Kinderkerk en eentje voor tieners en evt. gemeenteleden.
Er moest met behulp van verborgen afbeeldingen,  vragen uit de Bijbel beantwoorden. Met de goede antwoorden kon er een code gevonden worden. Die moest onder de deur door geschoven worden. Als de code juist was, werd de deur opengedaan en kon iedereen weer gaan.
Een schitterend initiatief. Slechts weinig gemeenteleden hebben er gebruik van gemaakt.  Maar ze waren na afloop allemaal enthousiast!
 
Klik op de eerste foto voor een impressie van de startzondag. De foto`s en tekst zijn van Jan Hogendoorn.