St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-09-2019

 Kerkdiensten
 
Zondag 29 september, 10.00 uur: dhr. A. Peters uit Barneveld.
 
Zondag 6 oktober, 10.00 uur: dr. W.G. van Iperen uit Barneveld.
 
 
Kinderkerk
 
We starten met een blok van drie weken over Saulus, die we ook kennen als Paulus. Saulus vervolgt
christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven.
 
Zondag 5 oktober hebben we het over Paulus die veel reist om over Jezus te vertellen. Speciale aandacht hebben we voor zijn toespraak in de griekse stad Athene.
 

Giften
 
Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,– via mw. A. Slob € 10,–      via mw. J.K. van der Linden € 65,– via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–
 

Verjaardagsbusjes
 
De verjaardagsbusjes kunnen weer geleegd worden bij Jannie van der Linden. Op 1 oktober a.s. om
14.00 uur.
 

Zieken
 
Wij wensen alle zieken en herstellenden van harte beterschap en veel kracht en sterkte.
Ook de mensen die nog een spannende tijd tegemoet gaan, omdat ze nog een operatie moeten ondergaan.
Wij wensen hen veel moed, kracht en Gods zegen.
 

Uit de Anna-kamer
 
De zomervakanties zijn voorbij en het kerkelijk leven komt weer op gang.
We begonnen met de trekking van de loterij en de rommelmarkt. Elders leest u wat de opbrengsten zijn.
 
De rommelmarkt was rondom de kerk en het was gezellig. De eerste bezoekers stonden ruim voor 10.00 uur te wachten.
Er was van alles te koop: van serviezen en glazen tot lampen en tinnen spulletjes, van bolchrysanten en aardbeien tot gebreide sokken, van boeken en spelletjes tot tuingereedschap en nog veel meer.
 
Ook voor de inwendige mens was er genoeg: koffie en thee, cake, jam, poffertjes en broodjes hamburger.
 
’s Ochtends was het prima weer en er kwamen heel wat mensen even snuffelen en spulletjes kopen. Na de regen rond de middag werd het rustiger.
 
Iedereen die heeft meegewerkt aan deze rommelmarkt, op welke manier dan ook: hartelijk bedankt!
 
A.s. zondag, 22 september is de startzondag met kerkproeverij. Thema: een goed verhaal.
 
Voor de agenda.
- Woensdag 25 september, van 10.00 tot 12.00 uur: open inloop in de Annakamer met koffie/thee en iets lekkers
- Dinsdag 1 oktober, 20.00 uur: gespreksgroep geloof en belijdenis in de Annakamer. 
We bespreken hoofdstuk 3 uit: ‘In goed vertrouwen geschreven’ door Evert van der Veen
 
- Donderdag 3 oktober hoop ik met de catechisatie te beginnen.
Voor de 12-13 jarigen om 19.00 uur, voor de 14/15 jarigen en ouder om 20.00 uur.
Deze eerste avond zullen we verdere afspraken maken over het vervolg. 
 
- Dinsdag 8 oktober, vanaf 19.00 uur: gemeenteavond in het jeugdgebouw. 
 
Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag met
spreekuur/inloop: van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
 
Inloopmiddagen
 
De volgende data voor de maandagmiddagen zijn: 30 september, 7 oktober, 21 oktober en 4 november.
Wij beginnen gewoon weer om 14.00 uur tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.
 
Neem gerust eens iemand mee, het is er reuze gezellig.
Het is niet alleen voor vrouwen, de mannen zijn ook van harte welkom.
 

Kopij ‘De Kerk Roept’
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 oktober op het volgende e-
mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
Met een hartelijke groet,
 
Miranda van Dijk