St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Oudersoos

26-09-2019 14:30 uur

Op 26 september a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe
seizoen. We komen zoals gebruikelijk weer samen in het jeugdgebouw van 14.30 tot 16.30 uur.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!!!

Hartelijke groet, Ans van Bruxvoort. 0344-691939