St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2019

Maandbrief September 2019

Van harte welkom in de Sint Annakerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk. Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
 
Zondag 1 september
 
10:00 uur voorganger: Ds. .W.L. Pera uit Leersum Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden afkondiging Theo van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Lepra.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
 
Zondag 8 september

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte voor de Job
 
 
Zondag 15 september
 
10:00 uur voorganger: Mw. dr. M.C. A. Korpel uit Leusden
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is voor de vredesweek.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

 
Woensdag 18 september Vredesweek

19:00 uur voorganger: Pastoraal werker Ed van Moosdijk
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
Collecten: 1e collecte is bestemd pax.
 
 
Zondag 22 september Start winterwerk familie dienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier
Ouderling van dienst: R. van Meeteren.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.
 
 
Zondag 29 september

10:00 uur voorganger: Dhr. A. Peters uit Barneveld
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Theo van Wijk
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Moldavië.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is voor de kerk
 
 
Zondag 6 oktober
 
10:00 uur voorganger: Dr. W.G. van Iperen uit Barneveld
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte kerk en Israël.
 2e collecte kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Maandag 2 september 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Zondag 8 september 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
 
Maandag 16 september 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 17 september 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
 
Dinsdag 24 september 20:00 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
 
Maandag 30 september 14: 00 uur inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
 
Oudersoos
 
Op 26 september a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe
seizoen. We komen zoals gebruikelijk samen in het jeugdgebouw van 14.30 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!!!
Hartelijke groet, Ans van Bruxvoort. 0344-691939

 
Van uit de Anna-kamer
 
Op 18 september om 19.00 uur is de oecumenische vredesvesper in de St. Annakerk. Naast de
oecumenische gebedsviering in januari organiseert de Oecumenische Werkgroep elk jaar in de regio een oecumenische vredesvesper rond de vredesweek in september. Vorig jaar was dat in Rijswijk, nu in Eck en Wiel. De voorgangers rouleren. Pastoraal werker Ed van de Moosdijk van de Suitbertus parochie zal deze leiden. Thema: Vrede verbindt over grenzen. U bent van harte welkom.
 
Vakantie:
Tot en met 6 september heeft de predikant vakantie. Daarna is ze weer elke woensdag in de Annakamer.
 
Spreekuur/ inloop van 10.00 -11.00 uur.
Op de laatste woensdag van de maand is er een uitgebreide inloop met koffie, thee en iets lekkers van
10.00 tot 12.00 uur. Welkom !!!
 
 
Vanuit de kerkenraad

In september hopen we verder te gaan met het actualiseren van het beleidsplan en de plaatselijke regeling.
Op de gemeente avond in oktober willen we u een en ander voorleggen.
 
Voor de agenda:
 
10 september om 20.00 uur Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Annakamer.
 
18 september om 19.00 uur vredesvesper in de St. Annakerk.
 
3 oktober catechisatie in Annakamer om 19.00 uur 12-15 jaar: 20.00 uur 15 jaar en ouder.
 
8 oktober vanaf 19.00 uur gemeenteavond in het jeugdgebouw.
 
Ds. T. Nielen- Rosier vanaf 11 sept iedere woensdag aanwezig in de Annakamer
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl  

 
Markt rondom de kerk
 
Vrijdagavond trekking loterij om 20:00 uur, iedereen is van harte welkom.
Zaterdag 7 september is er weer een markt rondom de kerk van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Kom allemaal naar de gezellige markt.
 
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand Augustus:
 
4 augustus diaconie €34,60 11 augustus Timonhuis €42,70
18 augustus diaconie €43,60 25 augustus diaconie € 29,35

 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Augustus: 
 
Kerk € 164,65 Inst.houd.pr.pl. € 44,00 Orgel € 47,65
Pastoraat € 27,35 Kerk tel. € 37,00
 
 
Kopij 
 
Kopij voor de maandbrief van de maand oktober 2019 moet uiterlijk woensdag 25 september a.s.
ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl