St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

27-08-2019

Kerkdiensten.

Zondag 1 september, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, viering Heilig Avondmaal.
Zondag 8 september, 10.00 uur: ds. Overdijk uit Ommeren. 

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft zomerstop. We starten op zondag 8 september weer. We gaan dan naar de Ziderisdienst in Ingen. 
Zondag 15 september gaan we ons voorbereiden op de startzondag van 22 september. Wat is ons favoriete Bijbelverhaal? We gaan er een tentoonstelling van maken! 

Giften.

Giften voor de kerk: via mw. R. Muller € 5,– en € 10,–
                                via mw. ds. Nielen € 12,50 en € 10,–
                                via mw. W. van Tuil € 10,–
                                via dhr. Th. van Wijk € 10,–
                                via mw. van Rijswijk van Doorn € 5,–
                                via mw. van Elst € 20,–. 
Gift voor het bloemenfonds: via dhr. Th. van Wijk € 10,–.
Gift voor instandhouding predikantsplaats: via mw. E. Zanting € 15,–. 

Zieken.

Voor zover het de kerkenraad bekend is, zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel mensen die nog op een oproep wachten om geopereerd te worden en met chemokuren bezig zijn, wij wensen iedereen heel veel sterkte en beterschap. Ook diegene die thuis zijn om te herstellen onze beste wensen en Gods zegen. Mocht u iemand weten die opgenomen moet worden of ernstig ziek is laat het ons dan weten. 

Uit de Annakamer.

Op 18 september is de oecumenische vredesvesper met als thema: Vrede verbindt over grenzen. 
Elk jaar rond de vredesweek is er een vredesvesper in een van de deelnemende kerken van de oecumenische werkgroep en dit jaar zal de vesper in de St. Anna kerk te Eck en Wiel zijn. 
De voorganger is Ed van de Moosdijk, pastoraal werker van de Suitbertusparochie. 
De muziek zal verzorgd worden door Antine Drost, Peter van Dijk en Marja van Amerongen. 
De vesper begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

In memoriam. Op 2 augustus is overleden Gerritje Johanna van Tintelen-van der Schaft op 90 jarige leeftijd. Ze woonde aan de Saffatinstraat  te Maurik. 
Op 7 augustus is zij in besloten kring begraven in Eck en Wiel. In de afscheidsdienst klonken de woorden van psalm 23: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt het aan niets. 
Zo gedenken we Ger, die heel haar leven in goede en moeilijke tijden op God vertrouwde en daaruit leefde zij tot het einde toe.

Voor de agenda. Dinsdag 10 september om 20.00 uur begint de gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Anna kamer.

Vakantie. Tot en met 6 september ben ik op vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen  met de scriba mw. Jannie van der Linden, tel. 0344-694843.

Een goed zomer en een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Rommelmarkt.

Zaterdag 7 september is er een rommelmarkt bij de St. Anna kerk. De markt is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het onderhoud van de St. Anna kerk. 

Inloopmiddag.

Maandag 2, 16 en 30 september inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel. 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 3 september 2019 op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.