St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden.
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk. Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw.
En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 4 augustus 

10:00 uur voorganger: Ds. A. van Vliet uit Rhenen
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
Collecten: 1e collecte bestemd voor diaconie.
2e collecte  bestemd voor de kerk. 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 11 augustus 
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier
Ouderling van dienst: G. W .Slob afkondiging  Corrie van Elst
Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Timonhuis.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte voor de kerktelefoon.

Zondag 18 augustus
10:00 uur voorganger: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn
Ouderling van dienst: G. J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is voor de diaconie.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds. 
Zondag 25 augustus 
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. L. Rijken-Hoevens  uit Veenendaal
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
 Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.
 
Zondag 1 september - Viering Heilig Avondmaal
 
10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Lepra. Uitgangscollecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente
 
Maandag  12 augustus: 14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Maandag  26 augustus: 14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw:

Privacyverklaring AVG.
 
De kerkenraad heeft een privacyverklaring voor onze kerk opgesteld waarin staat hoe we omgaan met persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
U kunt het inzien/lezen op de website van de kerk www.kerkeckenwiel.nl Het staat in de linker kolom van de pagina boven het hart /kruis en anker (geloof hoop en liefde) samen op een pagina met Colofon/Disclaimer. Ook is het mogelijk om een papieren versie te vragen aan de scriba.

Vooraankondiging. 
 
Op 18 september om 19:00 uur is de oecumenische vredes versper in de St. Anna kerk.
Naast de oecumenische gebedsviering in januari organiseert de Oecumenische Werkgroep elk jaar in de regio een oecumenische vredesvesper rond de vredesweek in september. Vorig jaar was dat in Rijswijk ,nu in  Eck en Wiel. De voorgangers rouleren.  Deze keer zal pastoraal werker Ed van de Moosdijk van de Suitbertus parochie deze vesper leiden. Thema: Vrede verbindt over grenzen. Van harte welkom!

Vakantie.
 
De predikant heeft van 15 augustus tot en met 6 september vakantie. Voor vragen of pastoraat kunt u de scriba bellen. Zij heeft een lijst van waarnemers indien nodig.
Tot die tijd is er op woensdag spreekuur / inloop van 10.30 tot 12.00 uur in Anna-kamer.

De Klepel.
 
De klepel komt half september weer uit de voorbereiding er voor zijn in volle gang.

Markt rondom de kerk.
 
Zaterdag 7 september is er weer een markt rondom de kerk van 10.00 uur tot 15.00 uur. Er kunnen nog spullen ingeleverd worden op 24 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur in de St. Anna Kerk.

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Annakamer
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording diaconale collecte van de maand Juni,

30 juni Diaconie   € 44,55         
  7 juli  Binnenlands Diaconaat    € 41,60       
14 juli  Diaconie   € 35,60   
21 juli  Eigen Jeugdwerk  € 35,60   
28 juli  Voor de voedselbank Tiel  € 38,60

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Juni,
 
Kerk  € 229,05         
Inst.houd.pr.pl.  € 48,60           
Jeugdwerk  € 65,70
Ouderensoos  € 74,30         
Erediensten  € 40,40 

Kopij 
 
Kopij voor de maand September 2019 moet uiterlijk woensdag 28 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl