St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-07-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 28 juli, 10.00 uur: mw. ds. M.A. de Hoog uit Doorn
 
Zondag 4 augustus, 10.00 uur: ds. A. van Vliet uit Rhenen
 
Zondag 11 augustus, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel
 
Zondag 18 augustus, 10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn
 
Zondag 25 augustus, 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken
 
 
Kinderkerk
 
De kinderkerk heeft zomerstop. We starten weer op zondag 8 september om
10.00 uur in het Jeugdgebouw.
 
 
Giften
 
Giften voor de kerk via dhr. G.W. Slob € 10,–
 
Giften voor het bloemenfonds via mw. C. van Elst € 15,– en € 10,–
 
Giften voor de diaconie via mevr. C. van Elst € 15,–
 
 
Zieken
 
Wij wensen alle zieken en mensen die herstellende zijn van harte beterschap en heel veel sterkte toe voor nu en de komende tijd. Ook de mensen, die nog een operatie moeten ondergaan, die alleen zijn en het moeilijk hebben in de vakantieperiode, ook aan hen willen wij denken en bidden voor Gods zegen.
Misschien is het mogelijk om een keertje iemand in deze vakantieperiode op te zoeken en een praatje te maken. Dat zullen de mensen beslist waarderen.


Bloemen
 
De bloemen zijn op 7 juli naar Mat Verbrugh gegaan ter bemoediging en op 14 juli naar Truus Zuidema die uit het ziekenhuis thuis mocht komen.
Wij wensen hun heel veel sterkte.
 
Uit de Anna-kamer
 
Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf.

De weg die jij moet afleggen,
is niet lang.
Het is de afstand
tussen jouw buitenkant
en je binnenste, jouw hart.
Wanneer daar geen vrede heerst,
zul je nergens op deze wereld
in je vakantie vreugde vinden.
Is er vrede in je hart,
dan kun je gaan
waarheen je maar wilt.
Het zal een schitterende
vakantie zijn.
zelfs wanneer je thuisblijft.

Uit: Phil Bosmans, Menslief leef met je hart.
 
Het vergaderseizoen zit erop. Ook in de kerk begint de vakantie.
Even een rustmoment tussen de kerkelijke seizoenen in.
Ik wens iedereen vrede in zijn of haar hart, of je nu op vakantie gaat of juist niet.
Want dan kun je echt tot rust komen. Ik hoop zelf rond 15 augustus op vakantie te gaan.
Op de agenda staan nog een paar zaken:
 
- Woensdag 24 juli, 10.30 uur: Inloop+, voor wie graag in gesprek is met anderen met een kopje koffie of thee.
  
- Woensdag 24 juli, 19.30 uur: voorbereiding startviering van 22 september.
Beide activiteiten zijn in de Anna-kamer.
 
Een goede zomer en een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag met spreekuur/
inloop: van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 
 
 
Rommelmarkt
 
Zaterdag 7 september is er een rommelmarkt bij de St. Anna-kerk.
De markt is geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede van de St. Anna-kerk.
U heeft de mogelijkheid om spullen in te leveren op zaterdag 24 augustus van 10.00 tot 12.00 uur bij de kerk.
Denkt u aan huishoudelijke artikelen, speelgoed en boeken. Geen elektronica, meubels en kleding. Ook zijn wij op zoek naar prijsjes voor de verloting.
 
 
Inloopmiddag
 
De inloopmiddagen staan gepland op 29 juli en 12 augustus, dan gaan we met elkaar pannenkoeken eten en dan op maandag 26 augustus.
Iedereen is van harte welkom in het jeugdgebouw te Eck en Wiel vanaf 14.00 tot 16.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.
Gezellig samen zijn en allerlei spelletjes doen en soms een quiz met elkaar.


Ouderensoos
 
Eind juni hebben we het soosseizoen 2018/2019 afgesloten met een gezellige middag.
Met 20 dames en heren gingen we dit keer naar een prachtige en vooral gezellige theetuin in IJzendoorn, waar we met elkaar thee of koffie dronken met heerlijke zelfgebakken appeltaart.
Daarna konden we de tuin bekijken. We genoten van de mooie kleurrijke en vaak bijzondere bloemen, of we zochten de schaduw en de rust op het terras.
Rond 17.00 uur arriveerden we op de Tielseweg waar ons een heerlijke maaltijd wachtte.
Helaas hebben we op deze middag afscheid moeten nemen van Rebinah, die door drukke privé werkzaamheden moet stoppen met haar werk voor de soos.
Rebinah we zullen je hartelijkheid, je aandacht en behulpzaamheid heel erg missen. We danken je heel hartelijk voor je inzet en wensen jou en je gezin Gods zegen toe.
 
Onze volgende soosmiddag is op 26 september a.s.
Ans van Bruxvoort, tel. 691939.
 

Privacyverklaring AVG
 
De kerk-raad heeft een privacyverklaring voor onze kerk opgesteld waarin staat hoe we omgaan
met persoonsgegevens en andere data in overstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt het inzien/lezen op de website van de kerk www.kerkeckenwiel.nl. Het staat in de linker kolom van de pagina boven het hart/kruis en anker (geloof hoop en liefde), samen op één pagina met Colofon/Disclaimer. Ook is het mogelijk om een papieren versie te vragen aan de scriba.

 
Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 20 augustus op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.