St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Foto`s Openlucht Dienst

21-07-2019

Zondag 21 Juli werd een Eck en Wielse traditie in ere hersteld: een openlucht-dienst bij het Ecksternest.

De band Online verzorgde de muziek in samenwerking met kinderen en de tienerdienst. Het aanvangslied was: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen. Ouderling van de Pol heette iedereen welkom. Zo’n 60 mensen waren naar het Ecksternest gekomen.

Er waren vier kinderen die samen met Peter van Dijk zongen: kom aan boord wat heel mooi klonk.

Ds. Nielen-Rosier legde het thema van de dienst uit: God als reisgenoot. Het is vacantietijd! Sinds gisterenmiddag ook in Eck en Wiel en we gaan op vacantie: God gaat mee. We gaan op onze levensreis: God gaat mee.

Daarna declameerde Ans vanBruxvoort het gedicht “Altijd zijn we op weg”.

Sara van Dijk deed de schriftlezing: Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Hij zal je voet niet laten wankelen.

Irisz van Dijk las een zelf gemaakt en heel persoonlijk gedicht voor over God als je reisgenoot.

Bij de liturgie hadden de aanwezigen een blanco papiertje gekregen. Daar kon worden opgeschreven waar aan het eind voorbede voor gedaan kon worden. Er werd o.a. gebeden voor de jeugd in deze tijd met al zijn verleidingen. Voor de familie van Brenk. Voor onszelf en de nood van de wereld. Ook werd er gebeden voor een tienermeisje dat naar de intocht van de Vierdaagse lag te kijken. De haar aangeboden gladiolen wilde ze niet. “Ze staan dan nog te bloeien als ik over een paar dagen overlijdt”. Een plastic rode roos, die meegedragen was al die vier dagen wilde ze wel hebben. 

Aan het einde werd gezongen: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op alle wegen.

Ouderling van de Pol deed ook het slotwoord. Hij vond het een mooie dienst. Hij had ook de vier jongens opgemerkt. Ook dat er mensen hadden staan luisteren. “Dat gebeurt tijdens een dienst in de kerk dus nooit”. 

Het was een heel zonnige bijeenkomst. Tijdens de dienst, toen gezongen werd op de melodie Go tell it on the Mountains, kwamen vier jongens terug van het zwemmen op het Eiland van Maurik. Die fietsten langs en klapten op de maat met ons gezang mee. Meerdere mensen hebben (helaas op afstand) korte of langere tijd staan kijken en luisteren.

Na een vijf kwartier was het tijd voor koffie en thee en limonade. 

      Klik op de eerste foto voor een impressie van de dienst. De foto`s en tekst zijn van Jan Hogendoorn.