St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-07-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 14 juli, 10.00 uur: mw. ds. J.B. Quik uit Brummen.
Zondag 21 juli, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.
 
 
Kinderkerk
 
Zondag 30 juni hebben we als kinderkerk afscheid genomen van Jan en Matthijs.
Na de zomer start voor hen een nieuwe levensfase.
Niet alleen gaan ze naar de middelbare school, zij zullen ook starten met de tienerdienst.
Heel veel succes maar bovenal heel veel plezier, jongens!
 
Voor de kinderkerk is het einde seizoen. In september starten wij weer.
Voor nu wensen wij iedereen (alvast) een fijne zomervakantie toe!

Peter en Miranda van Dijk.
 
 
Giften
 
Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 10,–
     mw. R. Muller € 10,–
     mw. A. van Bruxvoort € 10,–
 
Giften voor het instandhouding predikantsplaats via ds. T. Nielen-Rosier € 50,–.
 
 
Verjaardagsfonds
 
Het verjaardagsfonds heeft in het tweede kwartaal van € 296,10 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.
 
 
Bloemengroet
 
De bloemen van de maand juni zijn gegaan naar dhr. Hasselaar en mevr. B. Borst op 2 juni en
      mevr. G. van Tintelen-v.d. Schaft op 9 juni.
Zij mochten uit het ziekenhuis thuis komen.
Op 16 juni naar mevr. A. van Roekel ter bemoediging; op 23 juni naar mevr. De Waal-van Os ter bemoediging en op 30 juni zijn de bloemen gegaan naar de dhr. Van Ewijk in de Valentijn, ook hij mocht weer uit het ziekenhuis thuis komen.
 
 
Zieken
 
Op het moment van schrijven hebben wij geen mededelingen binnen gekregen, dat er iemand opgenomen is in het ziekenhuis.
Wij wensen alle mensen die herstellende zijn van harte beterschap en heel veel sterkte.
Ook staan we stil bij diegenen die nog op een oproep zitten te wachten en die met chemokuren bezig zijn, wij wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.
Denk ook eens aan de mensen, die eenzaam zijn en niet met vakantie kunnen gaan, ga een keertje langs en maak een praatje.
 
 
Uit de Anna-kamer
 
Dat je de weg mag gaan
die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden
in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten
van je leven proeft
en gaat in vrede.
Andries Govaart,
Liedboek 2013, p. 1335.

O.a. deze woorden klonken tijdens de overstapviering van Jan en Matthijs. Ze zijn uitgezwaaid door de kinderkerk en verwelkomd door de tienerdienst.
We kijken terug op een mooie overstapviering, met veel muziek en mooie liederen.
Het betekent ook dat de vakantie voor de kinderkerk begonnen is.
Dat geldt ook voor de ouderensoos: we hebben een mooie middag gehad in de Tuinderij in IJzendoorn en in de tuin van Ans.
Het was kouder dan we dachten, maar de sfeer was goed en het eten was weer lekker.
 
In de zomer houden we een Openluchtdienst. Op zondag 21 juli op het terras van het Eksternest. De dienst begint om 16.00 uur en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag,

spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 
 
 
Inloopmiddag
 
Op maandag 15 juli en 29 juli zoals altijd in het jeugdgebouw te Eck en Wiel vanaf 14.00 tot 16.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.
Wij gaan ook de zomervakanties door en neem gezellig iemand mee.
 
 
Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 juli dop het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
Houdt u er rekening mee dat u aanlevert voor de periode zondag 28 juli tot en met zondag 25 augustus!
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.