St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Tekst Privacyverklaring AVG

00-00-0000

De kerkraad heeft een privacyverklaring voor onze kerk opgesteld hoe we omgaan met persoonsgegevens en andere data in overstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
U kunt het inzien / lezen op deze website van de kerk. Het staat in de linke kolom van de pagina boven het hart / kruis en anker (geloof hoop en liefde) samen op één pagina met Colofon / Disclaimer. 
Ook is het mogelijk om een papieren versie te vragen aan de scriba.