St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2019

Van harte welkom in de Sint-Annakerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden.
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk. Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw.
En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
 
Zondag 7 juli

10:00 uur voorganger: Ds. Boer uit Rhenen .
Ouderling van dienst: P.J. van Houten
Collecten: 1e collecte bestemd voor het binnenlandse pastoraat
 2e collecte bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats
 
 
Zondag 14 juli
 
10:00 uur voorganger: Ds. J.B. Quik-Verweij uit Brummen
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
 2e collecte is bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte voor de erediensten
 
 
Zondag 21 juli 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen –Rosier.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden
Collecten: 1e collecte is voor eigen jeugdwerk
 2e collecte is voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk
 
 
Zondag 21 juli Openlucht dienst bij Ecksternest
 
16:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier m.m.v. De band OnLine
Collecten: 1 collecte voor de onkosten.

 
Zondag 28 juli
 
10:00 uur voorganger: Ds. M.A. de Hoog uit Doorn.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Theo van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de voedselbank Tiel.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor de ouderen soos.
 
 
Zondag 4 augustus

10:00 uur voorganger: Ds. van Vliet uit Rhenen
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
 2e collecte is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Maandag 1 juli: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw
 
Dinsdag 2 juli: 14:00 uur Verjaardag busjes legen bij Jannie van der Linden
 
Donderdag 4 juli: 20:00 uur Gespreksgroep Geloof en Belijdenis.
  Bij de fam. Van Dijk Bolderikstraat 25

Donderdag 4 juli: 19.20 uur Inhoudelijke voorbereiding openlucht dienst 21 juli, Anna-kamer
 
Maandag 15 juli: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw
 
Zondag 21 juli: 16:00 uur Openluchtdienst bij het t’ Ecksternest
 
Woensdag 24 juli: 10:30 uur Inloop, in Anna-kamer
 
Woensdag 24 juli: 19: 30 uur Inhoudelijke voorbereiding startzondag 22 september, Anna-kamer
 
Maandag 29juli: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw

Overig:

Elke woensdag spreekuur/inloop van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer.
Op 24 juli inloop, voor wie zin heeft in koffie of thee met iets lekkersen een goed gesprek.
Contactgegevens predikant:
Ds. T.Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Annakamer
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

 
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand Juni:
 
2 juni Werelddiaconaat € 39,10 9 juni Roosevelthuis € 68,00
16 juni Diaconie € 38,50 23 juni Dovenpastoraat € 77,00
 
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Juni:
 
Kerk € 114,85 Inst.houd.pr.pl. € 40,30 Pastoraat € 54,50
Jeugdwerk € 47,45 Erediensten € 34,50
 
 
Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand Augustus 2019 moet uiterlijk woensdag 31 Juli a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl