St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-06-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 16 juni, 10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen
 
Zondag 23 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel Viering Heilig Avondmaal.

  
Kinderkerk
 
We bedanken Astrid voor haar inzet voor de kinderkerk in de afgelopen weken. De vaste leiding is weer op Hollandse bodem.
De laatste drie weken staan in het teken van het afscheid van onze groep 8-ers. We bereiden ons voor om afscheid te nemen. Nou ja, afscheid… ze stappen over naar de tienergroep.
 
Op zondag 30 juni, tijdens de familiedienst, zwaaien wij ze uit en worden ze welkom geheten door de tieners.
 
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom!
Jeugdgebouw 10.00 uur.
Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl

  
Giften
 
Giften voor de kerk via dhr. G.J. van de Pol € 20,– 
        via mw. J.K. van der Linden € 10,–.

  
Bloemengroet

In de maand mei zijn de bloemen gegaan naar dhr. A. Quint,
           mw. R. van Meeteren,
   mw. Van Elst-van Ingen
   dhr. Klandermans


Zieken
 
Degenen die ziek zijn of onder doktersbehandeling zijn wensen wij veel sterkte en beterschap toe.
Wij leven mee met allen in onze gemeente die, het op wat voor manier dan ook, moeilijk hebben.
Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid toe!

 
Uit de Anna-kamer

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Lied 695,5, Liedboek 2013.

We kijken uit naar Pinksteren. Het feest van de Geest, die iedereen wil bemoedigen en inspireren.
En als ik het woord vergezicht zie, dan denk ik terug aan de mooie jongerendienst, waar de vergezichten centraal stonden, in dromen over de toekomst.
Iedereen heeft zijn blik op de toekomst geformuleerd.
In de hal van de kerk staat nu een ‘muur’ van blikken op de toekomst.
Zo langzamerhand loopt dit seizoen af. Na de ‘rommelige’ meimaand en na Pinksteren nog even de laatste spurt naar de vakantie.
In juni zijn de laatste kringen, de laatste keren kinderkerk en tienerdienst, die we afsluiten met de overstapviering op 30 juni.
En we denken na over de start van het komende seizoen met o.a. een rommelmarkt rond de kerk.
Daarvoor, in de vakantietijd hopen we een Openluchtdienst te beleggen.
Wat ook afloopt is de primaire nascholing voor predikanten. Nog 1 keer, op 13 en 14 juni, heb ik een tweedaagse in Doorn en dan zit het erop. Het is zinvol om met andere startende collega’s te kijken naar het werk. Daar leer ik van en doe er mijn voordeel mee op.
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
Spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 
Bijbelkring
 
In onze gemeente is er een Bijbelkring. Eén keer per maand komen we (laatste dinsdag van de maand) bij elkaar. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee in de kleine zaal van het Jeugdgebouw klaar. Samen een kwartiertje gezellig over allerlei dagelijkse dingen praten.
Om 20.00 uur beginnen we de avond met het zingen van een lied en een openingsgebed.
Daarna bespreken we, in een ontspannen en gezellige sfeer, het afgesproken onderwerp. Meestal is dit
een gedeelte van een Bijbelboek, hierbij proberen we steeds verbindingen te leggen met ons dagelijks leven.
Tussendoor, rond de klok van 21.00 uur, is er een korte pauze.
Om ongeveer 21.45 uur wordt de avond afgerond, we lezen een gedicht, zingen een lied en tot slot eindigen we met gebed.
De avonden staan onder leiding van ds. T. Nielen-Rosier.
 
 
Uitnodiging

Denkt u er al langer aan om eens een keer te komen kijken? Twijfelt u of dit iets voor u is?
Hebt u interesse? Dan nodigen wij u van harte uit! Iedereen is welkom, jongeren en ouderen.
Dit seizoen komen we op 25 juni nog bij elkaar.
 
Zodra wij meer informatie over het volgende seizoen hebben, zullen wij dit aan u laten weten.
Vragen? Neem gerust contact met onze dominee op.
Het telefoonnummer. van de St. Anna-kamer is: 0344-691034, het mailadres is: predikant@kerkeckenwiel.nl.
Namens de Bijbelkring, een hartelijke groet,

Marja van Amerongen
 
 
Ouderenmiddag
 
Op 27 juni a.s. sluiten we het winterseizoen af met en gezellige middag met aansluitend een gezamenlijk
etentje. We starten de middag zoals u gewend bent om 14.30 uur bij het jeugdgebouw.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Het beloofd weer een mooie middag te worden!!
We hopen u allen op 27 juni te ontmoeten.
Hartelijke groet,

Rebinah en Ans
 
 
Inloopmiddag
 
De inloopmiddag staan gepland op maandag 17 juni. U bent dan ook weer van harte welkom. Neem
gerust iemand mee. Het is van 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.

 
Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 juni op het volgende e-
mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
 
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.