St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.


Zondag 2 juni  -  Wezendag
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. D. Poortman uit Veenendaal.

Ouderling van dienst:  P.J. van Houten.

Collecten:                    1e collecte bestemd voor het werelddiaconaat.
    2e collecte bestemd voor de kerk.
    Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Zondag 9 juni  -  1e Pinksterdag

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst:  G. W. Slob - Afkondiging Corrie van Elst.

Collecten:                    1e collecte is bestemd voor het Rooseveldhuis.
    2e collecte is bestemd voor de kerk.
    Uitgangscollecte voor pastoraat.
 
 
Zondag 16 juni  -  Trinitatis

10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen. 

Ouderling van dienst:  J.K. van der Linden.

Collecte:                      1e collecte voor de diaconie.
    2e collecte is voor de kerk.
    Uitgangscollecte is bestemd voor de erediensten.

 
Zondag 23 juni  -  Heilig avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst:  Rianne van Meeteren.

Collecten:                    1e collecte is bestemd voorde diaconie.
    2e collecte is bestemd voor de kerk.
    Uitgangscollecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.
 
 
Zondag 30 juni  -  Familie dienst. 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst:  G.J. van de Pol.

Collecten:                    1e collecte is bestemd voor het dovenpastoraat.
    Uitgangscollecte is bestemd voor orgelfonds.
 
 
Zondag 7 juli
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. de Boer uit Rhenen.

Ouderling van dienst:  P.J. van Houten.

Collecten:                    1e collecte is bestemd voor het binnenlands pastoraat.
    2e collecte is bestemd voor de kerk.
    Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

 
Activiteiten in onze gemeente.

Maandag      3 juni: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Vrijdag          7 juni: 17:30 uur Koken, eten, film kijken voor jongeren in het jeugdgebouw.
Maandag    17 juni: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Dinsdag      18 juni: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Dinsdag      25 juni: 20:00 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag  26 juni: 10:30 uur Inloop tot 12.00 uur in de Anna-kamer.
Donderdag 27 juni: 20:00 uur Gebedskring in de Anna-kamer.
Donderdag 27 juni: 14:30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Donderdag   4 juli:   20:00 uur Gespreksgroep Geloof en Belijdenis, Bij fam. van Dijk Bolderikstraat 25

 
Ouderensoos
 
Op 27 juni a.s. sluiten we het winterseizoen af met een gezellige middag met aan aansluitend een
gezamenlijk etentje. We starten de middag zoals u gewend bent om 14.30 uur bij het jeugdgebouw.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Het belooft weer een mooie middag te worden!!
We hopen u allen op 27 juni te ontmoeten.
 
Hartelijke groet, Rebinah en Ans

Overig
 
Elke woensdag spreekuur/inloop van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer.
Op 26 juni inloop voor wie zin heeft in koffie of thee met iets lekkers en een goed gesprek.
Op 13 en 14 juni predikant afwezig in verband met verplichte nascholing op Hydepark Doorn. Dit is de laatste keer.

Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Anna-kamer
Telefoon: 0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Verantwoording diaconale collecte van de maand Mei;
 
  5 mei  Noodhulp Syrië € 61,40
12 mei  Diaconie           € 31,30 
19 mei  Zending            € 43,00
26 mei  Diaconie           € 45,00 
30 mei  Ouderenwerk   € 30,70

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Mei;
 
Kerk                   € 185,10
Inst.houd.pr.pl.   € 41,60
Klein onderhoud € 35,60
Catechese          € 35,65
NBG                   € 26,45
Make a wish       € 82,95

Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand Juli 2019 moet uiterlijk woensdag 26 Juni a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl