St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-05-2019

Kerkdiensten
 
Zondag       19 mei, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.
Zondag       26 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.
Donderdag 30 mei, 10.00 uur: mw. ds. M.C.A. Korpel uit Leusden - Hemelvaartsdag.
 
Kinderkerk
 
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees?        
Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom!
Jeugdgebouw 10.00 uur.
 
Met hartelijke groet,
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 
 
 
Giften
 
Giften voor de kerk via mw. A. van Bruxvoort € 10,– en via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–.
 
 
Bloemengroet
 
De bloemen in de maand april zijn gegaan naar mw. Van Wijk, Beatrixstraat 41
    dhr. Berendsen, Henri Dunantstraat 61
    dhr. Van Zetten, Tielsestraat 8
    dhr. Noorlander, Madelievenkamp 5
 
Wij zijn blij, dat allen weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis en wensen iedereen van harte beterschap en een spoedig herstel toe.

 
Zieken
 
Op het moment van schrijven wordt Rianne van Meeteren aan haar knie geopereerd, wij wensen haar heel veel sterkte en een snelle genezing.
Ook denken wij aan alle andere zieken, die thuis of in het ziekenhuis of ergens anders aan het revalideren zijn.
Mensen die eenzaam zijn of moeilijkheden ondervinden, wensen wij allen veel geduld, sterkte, en Gods zegen toe.

 
Uit de Anna-kamer
 
Voor de agenda.
- Donderdag 23 mei, 19.00 uur: catechisatie
- Donderdag 23 mei, 20.00 uur: gespreksgroep geloof en belijdenis.
- Zondag 26 mei: jongerendienst. Thema: toekomst.
- Vrijdag 7 juni: koken en eten met de jongeren.
De komende tijd staat in het teken van korte vakanties vanwege feestdagen en examens voor de jongeren. Voor hen die examen doen: veel sterkte en succes.
Zelf ben ik van 13 tot en met 19 mei op vakantie.
Voor dringende zaken in mijn vakantie kunt u bij de scriba, mw. J. v.d. Linden terecht.
 
Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
  
Markt rondom de kerk
 
D.V. 7 september is er een markt rondom de kerk. Wij zijn op zoek naar spullen om de kramen mee te
vullen, u kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, maar ook prijsjes voor een verloting. Geen meubels, elektronica en kleding.
 
Op zaterdag 18 mei kunt u uw spullen brengen tussen 10.00 en 12.00 uur bij de St. Annakerk.
Mocht u het trouwens leuk vinden om mee te helpen met de markt, dan horen we dat graag.
 
Alvast hartelijk dank namens de marktcommissie,
Jannie vd Linden, Johan van Gelderen en Rianne van Meeteren.
 
 
Ouderenmiddag
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de ouderenmiddag op donderdag 23 mei a.s. die wordt gehouden in
het jeugdgebouw en begint om 14.30 uur. Deze middag spelen we na de pauze bingo.
Houdt u ook vast 26 juni vrij, dat is onze laatste middag voor de zomerstop!
Heel graag tot donderdag 23 mei!!
 
Hartelijke groet,
Rebinah en Ans.
 
 
Inloopmiddag
 
De inloopmiddag van 27 mei gaat niet door, maar we beginnen dan weer op 3 juni en 17 juni.
U bent dan ook weer van harte welkom en neem gerust iemand mee.
Het is van 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.
 
 
Kopij ‘De Kerk Roept’ 
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 mei op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 
 
Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.