St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2019

Van harte welkom in de St. Anna-kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw.
En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Kerkdiensten
 
Zondag 5 mei
 
10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon Den Burg
 
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging door Theo van Wijk
 
Collecten: 1e collecte bestemd voor noodhulp Syrië 
 2e collecte bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats

 
Zondag 12 mei
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier
 
Ouderling van dienst: P.J. van Houten 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
 2e collecte is bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte voor Bijbelgenootschap
 
 
Zondag 19 mei
 
10:00 uur voorganger: Ds. Schinkelshoek      Veenendaal
 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden
 
Collecten: 1e collecte is voor de zending PKN
 2e collecte is voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese

 
Zondag 26 mei Jeugddienst

10:00 uur voorganger: Ds. Nielen-Rosier
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie
 2e collecte is bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor eigen jeugdwerk
 
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag.

10:00 uur voorganger: Mw. Dr. M.C.A. Korpel Leusden
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor het ouderen werk
 2e collecte is bestemd voor de kerk
 Uitgangscollecte is bestemd voor klein onderhoud
 
 
Zondag 2 juni
 
10:00 uur voorganger: Ds. A.D. Poortman Veenendaal
 
Ouderling van dienst: P.J. van Houten
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat
 2e collecte is bestemd voor de kerk.
 Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Activiteiten in onze gemeente

Dinsdag        7 mei: 19:30 uur Uitnodiging gemeente avond in het jeugdgebouw.
Woensdag    8 mei: 19.30 uur Voorbereiding familiedienst 30 juni in de Anna-kamer.
Zondag       12 mei: 09.30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag    13 mei: 14.00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Donderdag 16 mei: 08.30 uur 55+ reis
Dinsdag      21 mei: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Donderdag 23 mei: 19.00 uur Catechese 12-18 jaar in de Anna-kamer.
Donderdag 23 mei: 20.00 uur Gespreksgroep over geloof en belijdenis in de Anna-kamer.
Donderdag 23 mei: 14.30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Donderdag 29 mei: 10.30 uur Inloop tot 12.00 uur in de Anna-kamer.
Maandag      2 juni: 14.00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.

 
Solidariteitskas
 
Van alle meerderjarige leden van de PKN wordt gevraagd om € 10.00 bij te dragen aan de Solidariteitskas.
Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met anderen kerken of Christenen die het moeilijk hebben. Daar naast is ook een {groot} deel van het geld bestemd voor het werk van allerlei activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente.
 
De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage.
Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank.
De kerkrentmeesters.

 
55 +Reis
 
U kunt zich nog steeds opgeven voor het reisje van 16 mei naar Staphorst en Giethoorn bij
Theo van Wijk tel: 06-22186241 
Corrie van Elst tel: 06-10213106
 
 
Uit de kerkenraad
 
De kerkenraad heeft beleid gemaakt rond de privacy. Op de gemeenteavond van 7 mei wordt dit toegelicht.
 
 
Overig:
 
Elke woensdag spreekuur/inloop van 10.30 tot 12.00 uur in de Annakamer, behalve op 8 mei en 15 mei.
Op 29 mei inloop voor wie zin heeft in koffie of thee met iets lekkers en een goed gesprek.
Op 9 en 10 mei predikant afwezig in verband met verplichte nascholing op Hydepark Doorn.
Van 13 tot 19 mei predikant vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba mw. Jannie van der Linden 0344-694843.
 
Contactgegevens predikant:
Ds. T.Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Anna-kamer
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl
 
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand Mei:
 
  7 april palliatieve zorg € 22,85
14 april eigen jeugdwerk €44,25
18 april Bartimeus € 77,00
21 april Kerkmuziek € 84,60
28 april zorg boerderij € 32,50
  
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Mei:
 
Kerk € 179,50
Inst.houd.pr.pl. € 27,30
Pastoraat € 96,55
Buiten onderhoud € 33,40
Klein onderhoud € 41,75
 
Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand Juni 2019 moet uiterlijk woensdag 27 mei a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl