St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Uitnodiging Gemeenteavond

07-05-2019 19:30 uur

Wanneer: 
Dinsdag 7 mei 2019

Tijd:
19:00-21:45 uur

Waar:
Jeugdgebouw

Thema:
Toekomst
Hoe kijk je naar de toekomst? Als jongere of als oudere? Wat is belangrijk in jouw of uw leven?
Welke rol speelt geloof hierbij?

Programma:
19.00 uur inloop, koffie en thee
19:30-19.45 uur: welkom, lezen, gebed, zingen, toelichting thema en programma
19.45-20.45 uur: 2 gespreksrondes over thema toekomst 
20.45-21.00 uur: pauze
21.00-21.45 uur: gesprek gemeente en kerkenraad, notulen vorige keer
21.45 uur: afsluiting met gebed en lied.


Iedereen is van harte welkom!