St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

30-04-2019

Kerkdiensten

Zondag 5 mei, 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg - Bevrijdingsdag.

Zondag 12 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.

 

Kinderkerk

Terugblik van de 40-dagentijd en Pasen: Petertje is ervan overtuigd dat de Koning naar Eck en Wiel toekomt tijdens Koningsdag. Daarom is hij een Bed and Breakfast begonnen. Alle 6 de kamers zaten direct vol. Maar helaas, de familie “Slaapuit” en de familie “Handel” waren al snel vertrokken. Nog 4 kamers waren bezet. Maar in de afgelopen weken zijn helaas ook de andere kamers leeg komen te staan. De familie “Bakker” vertrok toen ze hoorden dat er iemand brood uitdeelde. De familie Herder had schapen die aan het lammeren waren, midden in de nacht. Petertje zou wakker blijven om voor soep en koffie te zorgen, maar helaas…. Petertje viel in slaap; tot driemaal toe.

Teleurgesteld verliet de familie “Herder” de Bed and Breakfast. En dan meneer de Haan. Hij wilde meewerken met het maken van de boog, maar werd door sommigen uitgelachen omdat hij wat mank loopt. En terwijl Petertje hem hielp zei hij dat hij meneer de Haan niet kende. En dat niet één keer, maar wel drie keer.

 

Alweer ging er lampjes uit. Er bleef er nog maar eentje branden. Maar ook de mooie regenboog lamp moest het ontgelden toen ook de laatste familie, de familie Romein, de Bed and Breakfast had verlaten. De familie Romein had veel gedaan aan de voorbereidingen voor Koningsdag. Maar alles wat verkeerd liep, was de schuld van de familie Romein. Althans, dat vond iedereen. Alleen de familie Romein wist niet wat ze verkeerd hadden gedaan. Petertje bleef alleen achter. De illusie van een Bed and Breakfast is in duigen gevallen. En de koning…. Die komt toch ook niet naar Ecken Wiel. Maar gelukkig, kwam alsnog alles op z’n pootjes terecht. Op stille zaterdag kwamen alle gasten één voor één weer terug naar de Bed and Breakfast. Met Pasen waren alle kamers weer gevuld! Alle lampjes brandden weer.

 

Er werd gezamenlijk genoten van een eenvoudige, doch lekker en gezellige Paasmaaltijd, om vervolgens met z’n allen naar de St. Anna kerk te gaan.

 

En daar werd duidelijk dat de Koning ook naar Eck en Wiel toe was gekomen! Pasen…. De opstanding van Jezus…. Jezus de Koning!

 

Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee.

Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

 

Met hartelijke groet,

Peter en Miranda

e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl

 

Giften

Giften voor de kerk via Th. van Wijk € 10,

   via ds. T. Nielen-Rosier € 9,–, € 5,–, € 20,– en €20,– 

   via mw. R. Muller € 10,–

 

De jaarrekening van de kerkrentmeesters ligt ter inzage vanaf 29 april tot 10 mei bij J.K. van der Linden Hellenbergstraat 5. Namens de kerkrentmeesters.

 

Solidariteitskas

Van alle meerderjarige leden van de PKN wordt gevraagd om € 10,– bij te dragen aan de solidariteitskas. Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met anderen kerken of christenen die het moeilijk hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk van allerlei activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente.
De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage.

 

Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank, de kerkrentmeesters.

 

Uit de Anna-kamer

We kijken terug op mooie diensten. De Paasviering in een volle kerk was feestelijk met Cantate Deo en met zang en muziek van jong en ouder. Het daaraan voorafgaande Paasontbijt was heerlijk en goed verzorgd. Dank aan allen die in de vieringen en bij het ontbijt hun medewerking verleenden.

 

Er gebeurt veel in de gemeente. Er zijn mensen die binnenkort geopereerd worden, er zijn mensen die weer uit het ziekenhuis thuis gekomen zijn, er zijn mensen die verhuizen naar een zorginstelling en er zijn mensen die al langere tijd ziek zijn en geconfronteerd worden met dan positieve uitslagen, dan weer negatieve. Wilt u deze mensen in uw gebed gedenken?

 

Voor de agenda.


- Dinsdag 7 mei: gemeenteavond. Er is ruimte voor gesprek met elkaar en met de kerkenraad.  

                             Thema: Toekomst.

- Zondag 26 mei: jongerendienst. Thema: Toekomst.

- Vrijdag 7 juni: koken en eten met de jongeren.

 

De komende tijd staat in het teken van korte vakanties vanwege feestdagen en examens voor de jongeren. Voor hen die examen doen: veel sterkte en succes.

 

Zelf ben ik van 13 t/m 19 mei op vakantie. Op 9 en 10 mei ben ik naar de verplichte nascholing in Doorn.

 

Voor dringende zaken in mijn vakantie kunt u bij de scriba, mw. J. v.d. Linden terecht.

Een hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

Aanwezig: woensdag,

Spreekuur/inloop: woensdag

van 10.30 tot 12.00 uur,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Markt rondom de kerk

D.V. 7 september is er een markt rondom de kerk.

Wij zijn op zoek naar spullen om de kramen mee te vullen.

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, maar ook prijsjes voor een verloting. Geen meubels, elektronica en kleding.

 

Op zaterdag 18 mei, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunt u uw spullen brengen bij de St. Annakerk.

Mocht u het trouwens leuk vinden om mee te helpen met de markt, dan horen we dat graag.

Alvast hartelijk dank namens de marktcommissie,

Jannie v.d. Linden, Johan van Gelderen en Rianne van Meeteren.

 

Inloopmiddag

In de maand mei zijn er weer 2 inloopmiddagen en wel op 13 en 27 mei.

En in de maand juni op 3 juni, omdat 10 juni 2e Pinksterdag is en dan weer op maandag 17 juni.

Dit kunt u alvast in uw agenda of op uw kalender zetten.

 

We beginnen om 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel en maken er weer een gezellige middag van.

 

Jaarlijks uitje diaconie

Wij hebben de programma’s rondgebracht en u heeft de samenstelling van het reisje kunnen

bekijken. Wij maken er weer een leuke dag van op donderdag 16 mei.

 

We verzamelen om 8.00 uur in het jeugdgebouw, vertrek om 8.30 uur en thuiskomst ongeveer 20.15 uur. U kunt zich opgeven voor 12 mei bij Theo van Wijk, tel. 06-22186241 en bij Corrie van

Elst, tel. 06-10213106.

Wilt u meer informatie dan kunt u ons altijd bellen.

 

Kopij ‘De Kerk Roept”

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 mei op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

 

Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk