St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw, en iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Diensten.  

Zondag 7 april - 5e zondag van de 40-dagentijd

10:00 uur voorganger: Ds. M.A. van de Hoog uit Doorn
 
Ouderling van dienst:  P.J. van Houten
 
Collecten:            1e collecte bestemd voor Palliatieve zorg Tiel
           2e collecte is bestemd voor de kerk
           Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.


Zondag 14 april - Palmpasen 6e zondag van de 40-dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
 
Ouderling van dienst:  G.W. Slob. Afkondigingen door Theo van Wijk
 
Collecten:                    1e collecte is bestemd vooreigen jeugdwerk.
                    2e collecte is bestemd voor de kerk.
                    Uitgangscollecte is bestemd voor klein onderhoud.
 
 
Donderdag 18 april - Witte Donderdag Heilig Avondmaal

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst:  G.J. van de Pol.
 
Collecten:                   1e collecte is bestemd voor Bartimeus.
                    uitgangscollecte is bestemd voor de geluidsinstallatie.

Vrijdag 19 april - Goede Vrijdag
 
19.30 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum
 
Ouderling van dienst:  J.K. van der Linden. 
  
Zaterdag 20 april - Stille Zaterdag
 
19.00 uur ouderlingen: Gebedsbijeenkomst.
 
Zondag 21 april - 1e Paasdag. Medewerking van Cantate Deo.

10:00 uur voorganger: Ds. Nielen -Rosier
 
Ouderling van dienst: G.W. Slob. Afkondigingen C. Van Elst.
 
Collecten:                   1e collecte is bestemd voor kerk muziek.
                   2e collecte is bestemd voor de kerk.
                   Uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat.
  
Zondag 28 april

10:00 uur voorganger: Ds. A .Altena uit Leersum
  
Ouderling van dienst:  R. van Meeteren.
 
Collecten:                   1e collecte is bestemd voor de zorg boerderij Ingen
                   2e collecte is bestemd voor de kerk.
                   Uitgangscollecte is bestemd voor buiten onderhoud.
 
Activiteiten in onze gemeente
 
Zondag         7 april: 09.30 uur Haal en brengdienst Vrijthof.
Donderdag 11 april: 16.00 uur Paas viering ouderen. 
Zondag       14 april: 09.30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag    15 april: 14.00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Dinsdag      16 april: 19.30 uur Kerkenraad in de kleine zaal jeugdgebouw.
Woensdag  24 april: 10.30 uur Gespreksthema in Anna-kamer. Wat is uw mooiste Bijbelverhaal.   
Donderdag 25 april: 14:30 uur Ouderensoos. 
Donderdag 25 april: 19.00 uur Catechese jongeren 12-18 jaar in de Anna-kamer. 
Donderdag 25 april: 20.30 uur Gebedskring in de Anna-kamer.
Maandag    29 april: 14.00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      30 april: 19.30 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
 
Paasviering ouderensoos
 
We nodigen u uit voor de paasviering die gehouden wordt op 11 april a.s. in het jeugdgebouw.
De middag begint om 16.00 uur en om 15.30 uur staat de koffie en thee klaar.
Ds. Nielen zal deze middag de paasmeditatie verzorgen.
 
Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd. Gasten zijn uiteraard van harte welkom.
We hopen u allen in het jeugdgebouw te ontmoeten.
 
Hartelijke groet,
Rebinah Bötzel en Ans van Bruxvoort

Uit de kerkenraad
 
De kerkenraad heeft beleid gemaakt rond privacy. Op de gemeente avond van 7 mei wordt dit toegelicht.
 
Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Elke woensdag spreekuur/inloop van 10.30 tot 12.00 uur.
tel: 0344-691034 - e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
Verantwoording diaconale collecte van de maand maart:
 
  3 mrt. Kinderhospice € 40,00
10 mrt. Voorjaarszending Cuba € 56,80
13 mrt  Biddag € 36,05
17 mrt. Diaconie € 52,35
24 mrt. Kinderarbeid India € 71,65
31 mrt  Cycloon € 50,40
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand maart: 
 
Inst.houd.pr.pl.    €  38,00
Kerk                    € 231,80  
Eigen jeugdwerk €   45,75
Geluidinstallatie  €   45,80
Pastoraat            €   57,75
Kerkverlichting    €   25,00
 
Kopij 
 
Kopij voor de maand mei 2019 moet uiterlijk woensdag 1 mei a.s. ingeleverd zijn op het volgende
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl