St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-04-2019

Kerkdiensten
 
Zondag       14 april, 10.00 uur: ds. W.L. Pera, Leersum, Palmpasen, 6e Zondag 40-dagentijd.
Donderdag 18 april, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
Vrijdag        19 april, 19.30 uur: ds. W.L. Pera, Leersum Goede Vrijdag. 
Zaterdag     20 april, 19.00 uur: Ouderlingen, Eck en Wiel, Stille Zaterdag, Gebedsbijeenkomst.
Zondag       21 april, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel, 1e Paasdag.
Zondag       28 april, 10.00 uur: ds. A. Altena, Leersum.
  
Kinderkerk
 
Tijdens de 40-dagentijd staat de Kinderkerk stil bij de lijdensweek van Jezus. De kinderen hebben in het
verleden hier zelden bij stil gestaan. Met Palmzondag komen de kinderen de kerk ingelopen met de “Palmpasenstokken” om vervolgens de week erop Pasen te vieren. Tijdens de lijdensweek is er immers geen Kinderkerk.
 
Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom!
Jeugdgebouw 10 uur.
 
Met hartelijke groet,
Peter en Miranda,
kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 
 
Bloemen
 
De bloemen in de maand maart zijn gegaan naar fam. F. Verbrugh, Burg.Verbrughweg        fam. G.C.J. Hasselaar Spireastraat
       mw. J. van Roekel, Burg.Verbrughweg
       dhr. Van Elst, Klaproostraat  
       fam. Boelhouwer, Jordenstraat
Wij wensen hen allen namens de gemeente heel veel kracht en sterkte toe.
 
Zieken 
 
De heer F. van Zetten met spoed opgenomen is in het ziekenhuis ook de heer A. Baars is opgenomen in het ziekenhuis in Duitsland. Wij hopen, dat ze beiden weer thuis mogen komen en wensen ze van harte beterschap en een spoedig herstel.
 
Ook de mensen die al heel lang op een oproep zitten te wachten of op uitslagen, iedereen heel veel sterkte en geduld toegewenst. Wij bidden voor hen en wensen hen veel moed, kracht en Gods zegen.
 
Extra Collecte
 
De diaconale collecte van afgelopen zondag voor Mozambique heeft € 50,– opgebracht en de diaconie zal dit bedrag verdubbelen tot € 100,–. Iedereen heel hartelijk dank voor de goede gaven, wij zijn blij dat we ook een klein steentje bij kunnen dragen.
 
Giften

Giften voor de kerk via mw. C. van Elst-Laarman € 30,–
        via ds. T. Nielen-Rosier € 50,–
via ds. T. Nielen-Rosier € 20,–
via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–
 
Verjaardagbusjes
 
De verjaardagsbusjes hebben in het eerste kwartaal van 2019 € 514,85 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.
 
Uit de Anna-kamer
 
Met de catechisanten heb ik inmiddels een menu samengesteld dat we op 12 april gaan koken en eten.
Van Bijbelse gerechten tot een broodje hamburger. We hebben er zin in. Het wordt een gezellige avond voor de jeugd.
 
Op 16 maart is overleden mw. W. Veulings-van Kleef, in de leeftijd van 52 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. We bidden God om kracht om dit verdriet te dragen, voor haar echtgenoot en haar kinderen en verdere familie.
 
De kerkenraad heeft inmiddels het privacybeleid vast gesteld en geeft hierover een toelichting op de gemeenteavond van 7 mei.
 
De komende weken leven we toe naar Pasen.
 
De ouderensoos heeft een paasviering en daarnaast staan de vieringen in de stille week gepland.
Bij de voorbereidingen voor witte donderdag stuitte ik op lied 393.
 
Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht;
en dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is de genadewijn,
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.
 
Jaap Zijlstra

Daar kijken we naar uit en daar leven we van.
 
Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
Spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Inloopmiddag
 
Maandag 15 april en 29 april, zoals altijd in het jeugdgebouw in Eck en Wiel vanaf 14.00 tot 16.00 uur.
15 april gaan we paasstukjes maken.
 
Ons jaarlijkse reisje van de diaconie hebben wij gepland op 16 mei. De reis gaat deze keer naar Staphorst en Giethoorn. Verdere mededelingen krijgt u later te horen met het rond sturen van ons programma.Het wordt een hele leuke reis.
 
Het is makkelijk om vast de datum te noteren.
 
Paasviering ouderensoos
 
We nodigen u uit voor de paasviering die gehouden wordt op donderdag 11 april a.s. in het
jeugdgebouw. De middag begint om 16.00 uur en om 15.30 uur staat de koffie en thee klaar.
Ds. Nielen zal deze middag de paasmeditatie verzorgen. Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd.
 
Gasten zijn uiteraard van harte welkom. We hopen u allen op 11 april in het jeugdgebouw te ontmoeten.
 
Hartelijke groet,
Rebinah Bötzel en Ans van Bruxvoort.
 
Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 23 april op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 
 
Met een hartelijke groet,
Miranda van Dijk.