St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-03-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 31 maart, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen     4e zondag 40-dagentijd.
Zondag   7 april,   10.00 uur: mw. ds. M.A. d. Hoog uit Doorn     5e zondag 40-dagentijd.
 
Kinderkerk
 
Tijdens de 40 dagentijd staat de Kinderkerk stil bij de lijdensweek van Jezus. De kinderen hebben in het
verleden hier zelden bij stil gestaan. Met Palmzondag komen de kinderen de kerk ingelopen met de “Palmpasenstokken” om vervolgens de week erop Pasen te vieren. Tijdens de lijdensweek is er immers geen Kinderkerk.
 
Aan het begin van de dienst wordt er bij het project stilgestaan op een wel heel bijzondere manier. Petertje, bij de kinderen van Eck en Wiel wel bekend, is een bed and breakfast begonnen in Eck en Wiel, omdat hij ervan overtuigd is dat de koning met Koningsdag naar Eck en Wiel toekomt. Hij heeft alle kamers in zijn huis verhuurd, wel alle 6. Echter de kinderen van de Kinderkerk mochten een yell verzinnen om de koning te begroeten. Deze yell veroorzaakte zoveel lawaai dat Petertje tijdens de dienst gebeld werd door de familie “Slaapuit”. Zij konden door het lawaai niet slapen en zijn daarom vertrokken. Teleurgesteld heeft Petertje een van de kinderen het licht van de kamer waarin de familie “Slaapuit” logeerde uit laten doen. Maar gelukkig waren er nog 5 kamers verhuurd.
 
De dienst erop was er opnieuw een familie die vertrok. Het was de familie “Handel”. De familie Handel was speciaal naar Eck en Wiel toegekomen om op een markt te staan, maar iemand die het niet met deze markt eens was heeft alle kramen omgegooid. De familie “Handel’ snapte deze persoon eigenlijk wel een beetje…. Een markt houden in een kerk is niet zo gepast. Maar ja, geen handel kunnen drijven houdt ook in dat er niet meer in Eck en Wiel geslapen hoeft te worden. Beteuterd laat Petertje wederom een van de kinderen een lampje uitdoen in het huis. Het huis dat volop verlicht was heeft nu al twee kamers waar het lampje niet meer brand. Het huis is dus minder verlicht en wordt ook steeds leger. Hoe zal dit avontuur aflopen?
 
Kom naar de komende diensten in Eck en Wiel en maak het mee! Wees welkom!
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet,
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 
 
Zieken
 
Er zijn deze keer zover wij weten geen bijzonderheden te vermelden. Maar in onze gemeente zijn er wel die op een oproep zitten te wachten om opgenomen te worden in het ziekenhuis, wij willen ze heel veel sterkte wensen om dit te ondergaan. Ook denken wij aan de zieken thuis en die aan het revalideren zijn, aan de mensen die alleen zijn of door een moeilijke periode moeten gaan.
Wij wensen hen veel geduld, kracht en Gods zegen.
 
Giften
 
Giften voor de kerk via  mw. R. Muller € 10,–
      mw. A. van Bruxvoort € 10,–
      mw. J.K. van der Linden € 15,–
      mw. E. Zanting € 10,–.
Giften voor het bloemenfonds  via mw. E. Zanting € 5,–.
 
Verjaardagbusjes 
 
Op dinsdag 2 april is het weer verjaardagbusjes legen bij Jannie van der Linden Hellenbergstraat 5.
We beginnen om 14.00 uur. 

Uit de Anna-kamer
 
Bid alsof alles afhangt van God. Werk alsof alles afhangt van jezelf. ~~ Augustinus.
Bij deze woorden stonden we stil afgelopen woensdag tijdens de dienst voor gewas en arbeid.
Bidden en werken. Beide zijn nodig in ons leven. Bidden om te beseffen afhankelijk te zijn van God, werken om te kunnen leven.
 
Op de agenda voor de komende week:
- Woensdag 27 maart: inloop+ om 10.30 in de Anna-kamer. Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we met elkaar over uw mooiste Bijbelverhaal. Ieder die dat met anderen wil delen is van harte welkom.
- Donderdag 28 maart is de catechisatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar om 19.00 uur in de Annakamer. We gaan verder over de schepping en het klimaat en staan stil bij ons voedsel.
 
Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034  e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
Inloopmiddag
 
De inloopmiddag vindt plaats op 1 april vanaf 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.
U bent natuurlijk weer van harte welkom en neem gerust weer andere mensen mee.
Er worden allerlei spelletjes gedaan of een quizje en gedichten voorgelezen. Koffie/thee met wat lekkers staan altijd klaar. Wij zien u graag weer komen.

Paasviering ouderensoos
 
We nodigen u uit voor de paasviering die gehouden wordt op donderdag 11 april in het jeugdgebouw. De middag begint om 16.00 uur en om 15.30 uur staat de koffie en thee klaar. Ds. Nielen zal deze middag de paasmeditatie verzorgen. Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd. Gasten zijn uiteraard van harte welkom. We hopen u allen op 11 april in het jeugdgebouw te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Rebinah Bötzel en Ans van Bruxvoort

Kopij ‘De Kerk Roept”.
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 april op het volgende
 
Met een hartelijke groet,
Miranda van Dijk.