St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Liturg Schikking 2e Zondag 40-dagentijd

17-03-2019

Thema van deze veertigdagentijd:  “een nieuw begin”

Het thema voor vandaag is volgens het PKN rooster: “Licht zien”

Liturgische kleur is paars.

Lezing: Lucas 9 : 28 – 36

Als basis in de schikking in deze veertigdagentijd zien we een vierkant raamwerk, symboliserend de oude voorstelling van de aarde toen men nog niet wist dat de aarde rond en bol was. In deze schikking verbeeld het vierkant de vier elementen lucht, vuur, water en aarde en de vier windstreken.
Een vierkant is ook het grondplan van het nieuwe Jeruzalem zoals we lezen in Openbaring 21.

In Lucas 9 lezen we hoe Jezus met drie van zijn discipelen de berg op ging om te bidden. Daar verandert de gedaante van Jezus: Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Dit is in de schikking uitgebeeld door de boog van wit gipskruid.  In de schikking zien we drie witte rozen deze staan voor Jezus, en voor Mozes en Elia die in de lezing op de berg bij Jezus komen,  gekleed in witte gewaden.
Wit de kleur van feest, reinheid  en waarheid.
Heer, geef ons ogen om te zien wat leven in Uw licht betekent.
 
                                                      Klik op de foto om hem te vergroten.