St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-03-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 17 maart: 10.00 uur prof. E. Schroten uit Driebergen 2e zondag 40-dagentijd.
Zondag 24 maart: 10.00 uur:  drs. H.J. Boon uit Den Burg   3e zondag 40-dagentijd.
 
Kinderkerk
 
Het is weer een druk programma, maar afwisseling genoeg. We blijven bouwen aan de stad Jeruzalem. Ons gehele paasproject speelt namelijk in Jeruzalem. Wij zijn gestart met het verhaal over Jezus, die op zijn ezel Jeruzalem binnen komt. Dat was toch wel even raar, want daar hoorden volgens de kinderen palmpasenstokken bij.
In de lijdensweek is er eigenlijk nooit een dienst met de kinderen terwijl er zoveel gebeurt. Tijdens de 40-dagentijd besteden wij dan ook aandacht aan wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de lijdensweek.
 
Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee.
Iedereen is bij ons van harte welkom!
Jeugdgebouw 10.00 uur.
 
Met hartelijke groet,
Peter en Miranda e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 
 
Bloemengroet
 
De bloemen voor de maand februari zijn gegaan naar:
fam. Van Meeteren op 3 februari ter bemoediging
mw. Van Dintel op 10 februari ter bemoediging
mw. A. Jansen op 17 februari, zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis
mw. De Waal-van Os ter bemoediging
dhr. V.d. Berg op 24 februari, hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis
 
Wij wensen hen heel veel sterkte en een spoedig algeheel herstel toe.
 
Zieken
 
Er zijn deze keer zover wij weten geen bijzonderheden te vermelden. Maar in onze gemeente zijn er wel die op een oproep zitten te wachten om opgenomen te worden in het ziekenhuis, wij willen hen heel veel sterkte wensen om dit te ondergaan.
 
Ook denken wij aan de zieken thuis en die aan het revalideren zijn, aan de mensen die alleen zijn of door een moeilijke periode moeten gaan. Wij wensen hen veel geduld, kracht en Gods zegen.
 
Giften
 
Giften voor de kerk via dhr. G. Slob € 10,–.
Giften voor de instandhouding predikantsplaats via dhr. T. van Wijk € 10,–.
 
Uit de Anna-kamer 
 
Allereerst een bericht vanuit de kerkenraad. Op 22 januari heeft de kerkenraad een beleidsavond
gehouden. We hebben een inventarisatie gehouden over samenwerking met andere kerken over 5 jaar, met de volgendevragen: Waarom we dat zouden doen en wat we als eerste samen kunnen doen.
 
Daarna hebben we nagedacht over hoe we de visie die op de website van de kerk staat kunnen waarmaken en wat er in ons beleidsplan moet komen.
Die visie: We trachten een open, maar vooral een gastvrije gemeente te zijn, waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en vreugde, zorgen en verdriet delen.
Concrete stappen die we nu nemen zijn:
- Onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met Ingen rond kinderwerk, omdat er geen aanwas van jonge kinderen is, voor de zomer.
- Onderzoeken hoe we kunnen samenwerken binnen Klavertje 5 in tienerwerk, voor de zomer.
- Elk college herschrijft zijn eigen beleidsplan voor juni.
 
De kerkenraad heeft besloten om op 26 mei in de ochtenddienst een jeugddienst te beleggen. Voor nieuw ingekomen leden is een welkombrief gemaakt, die de welkomcommissie overhandigt met een verwijzing naar de website. 
Ook ontvangen nieuw ingekomenen de Klepel.
Wordt vervolgd.
  
Catechisatie
 
Op donderdag 14 maart start de catechisatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar om 19.00 uur in de Annakamer. Tot de zomer komen we ongeveer 5 à 6 keer bij elkaar om met elkaar over het geloof te praten en over thema’s die de jongeren willen bespreken. Welkom!
 
Op 14 maart om 20.00 uur is de gespreksgroep voor mensen die nadenken over geloof en belijdenis.
De 40-dagentijd is begonnen. Een tijd om te bezinnen op het werk van Jezus Christus, een tijd om te bezinnen wat dat voor ons zelf inhoudt. We volgen het thema: Een nieuw begin. Voor mij staan de woorden van lied 809 daarin centraal:

Blijf niet staren

op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij,
ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen,
merk je het niet?

Ik wens ons een goede bezinningstijd toe met daarin opmerkzaamheid voor het nieuws dat God al begonnen is.
Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag
Spreekuur/inloop: woensdag van 10:30 tot 12 uur,
tel. 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
Inloopmiddag
 
De inloopmiddag vindt plaats op 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel.
U bent natuurlijk weer van harte welkom en neem gerust weer andere mensen mee.
 
Er worden allerlei spelletjes gedaan of een quizje en gedichten voorgelezen. Koffie/thee met wat lekkers staan altijd klaar. Wij zien u graag weer komen.

Ouderensoos 
 
Op 28 maart a.s. is er weer ouderensoos, zoals we gewend zijn komen we van 14.30 tot 16.30 uur samen in het jeugdgebouw.
 
Donderdag 11 april is de paasviering gepland. We beginnen deze middag on 16.00 uur, vanaf 15.30 uur staan koffie en thee klaar. Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd. U bent hier allen van harte welkom, zoals gebruikelijk ook nu weer in het jeugdgebouw.
En hartelijke groet van
Rebinah en Ans

Kopij ‘De Kerk Roept’
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 20 maart op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet,
Miranda van Dijk