St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Zondag 3 maart
 
10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren
Ouderling van dienst: G.W. Slob Afkondigingen C. van Elst
Collecten: 1e collecte bestemd voor de kinderhospice
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats
 
Woensdag 6 maart - Vesperdienst.
 
19:00 uur voorganger:    Gemeenteleden
 
Zondag 10 maart - 1e zondag 40 dagentijd (familiedienst).
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de zending
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de eigen jeugdwerk
 
Woensdag 13 maart - Biddag voor gewas en arbeid.
 
19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat
 
Zondag 17 maart - 2e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat
 
Zondag 24 maart - 3e zondag 40 dagentijd.
10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden
Collecten: 1e collecte is bestemd voor stop kinderarbeid in India
2e collecte is bestemd voor de kerk Uitgangscollecte is bestemd voor Geluidsinstallatie.
 
Zondag 31 maart - 4e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting
 
Zondag 7 april. 5e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. M.A. de Hoog. Uit Doorn
Ouderling van dienst: P.J. van Houten
Collecten: 1e collecte is bestemd voor palliatieve zorg Tiel
2e collecte is bestemd voor de Kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente,
 
Maandag 4 maart: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Woensdag 6 maart: 19:00 uur Vesper als start van de 40 dagentijd.
Zaterdag 9 maart: 09:30 uur Oliebollenactie.
Woensdag 13 maart: 19:30 uur Biddag voor gewas en arbeid.
Donderdag 14 maart: 19:00 uur Catechese jongeren 12-18 jaar in de Anna-kamer.
Donderdag 14 maart: 20:00 uur Gespreksgroep over geloof en belijdenis in de Anna-kamer.
Zondag 17 maart: 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag 18 maart: 14:00 uur Inloopmiddag in het jeugd gebouw.
Dinsdag 19 maart: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Dinsdag 26 maart: 19:30 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag 27 maart: 10:00 -11:30 uur Inloop in de Anna-kamer. Wat is uw mooiste Bijbelverhaal?
Donderdag 28 maart:      14:30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Donderdag 28 maart: 19:00 uur Catechese jongeren 12-18 jaar in de Anna-kamer.
  
Uit de kerkenraad,
 
Op 22 januari heeft de kerkenraad een beleidsavond gehouden. We hebben een inventarisatie gehouden over samenwerking met andere kerken over 5 jaar, met de vragen waarom we dit zouden doen en wat we als eerste samen kunnen doen. Daarna hebben we nagedacht over hoe we de visie die op de website van de kerk staat kunnen waarmaken en wat er in ons beleidsplan moet komen.
Die visie: We trachten een open, maar vooral een gastvrije gemeente te zijn, waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en vreugde, zorgen en verdriet delen.
Concrete stappen die we nu nemen zijn:
- Onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met Ingen rond kinderwerk, omdat er geen aanwas van
        jonge kinderen is, voor de zomer.
- Onderzoeken hoe we kunnen samenwerken binnen Klavertje 5 in tienerwerk voor de zomer.
- Elk college herschrijft zijn eigen beleidsplan voor juni.
 
De kerkenraad heeft besloten om op 26 mei 2019 in de ochtend een jeugddienst te houden, Voor nieuwe ingekomen leden is er een welkomstbrief gemaakt, die de welkomcommissie overhandigt met een verwijzing naar de website. Ook ontvangen nieuw ingekomen leden de Klepel. 
 
De webmaster Gerrit Slob, heeft hulp gekregen van Jian van de Pol.
 
Elke woensdag spreekuur/inloop van 10:30 tot 12:00 uur in de Anna-kamer. 7 en 8 maart afwezig.

Hartelijke groet,     
Ds. Trijnie Nielen-Rosier
0344-691034          predikant@kerkeckenwiel.nl 

Oliebollen actie,
 
De traditionele voorjaars oliebollen actie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna-kerk te Eck en Wiel
wordt gehouden op zaterdag 9 maart 2019. Uiteraard hopen we in maart weer op een goed resultaat.
 
De prijs bedraagt € 5,00 voor een zak met 8 bollen. Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal 
weer de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren.
 Uiterlijk tot 8 maart a.s. kunt u uw bestelling doorgeven op telefoonnummer 692008 of 691314
 
De gebruikelijke najaarsoliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 5 oktober 2019.
 
De oliebollencommissie

Verantwoording diaconale collecte van de maand februari,

3 febr. Bengalen  €  66,95 
10 febr.   Diaconie  €  35,90 
17 febr.  Ethiopië  € 52,00
24 febr.  Diaconie € 28,65

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand februari,

Kerk €  174,30             
inst.houd.pr.pl. €  57,40           
Orgelfonds €  41,10  
Verwarming €  34,60
Erediensten €  41,05
 
Kopij,
 
Kopij voor de maandbrief van de maand april 2019 moet uiterlijk woensdag  27 maart a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl