St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-02-2019

Kerkdiensten.
 
Zondag        3 maart, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Woensdag   6 maart, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd).
Zondag      10 maart, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, 1e zondag 40-dagentijd (familiedienst).
Woensdag 13 maart, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen, Biddag voor gewas en arbeid.

Kinderkerk.

We gaan bouwen aan Jeruzalem. Met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken in die stad, volgen we Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het paasverhaal. 

Ook in de kerk kunt u zien dat wij hebben gebouwd aan een hotel. Wekelijks vertrekken er gasten waardoor het hotel steeds leger wordt en daarmee ook steeds donkerder. 

Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.

Wij kregen het bericht door, dat er een paar mensen in het ziekenhuis liggen en hopen dat het niet ernstig is, zodat ze weer spoedig naar huis kunnen komen. 

Wij denken ook aan de mensen die een minder leuk bericht gekregen hebben en niet meer kunnen genezen, wij wensen hen heel veel sterkte en kracht en Gods zegen toe.
Er zijn ook gemeenteleden ziek of herstellende, die niet genoemd worden, het zijn altijd weer spannende tijden, wij denken ook aan hen en bidden voor een goed herstel.

Giften.

Ontvangen voor de kerk, via mw. R. Mul-ler € 10,–
                                         via ds. T. Nielen € 12,50
                                         via mw. C. van Elst € 10,–.

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2019.

De toezeggingen die zijn gedaan bij de Actie Kerkbalans 2019 bedragen € 33.529,–, dit is € 944,– meer dan verleden jaar. 

Allen die een toezegging hebben gedaan om onze gemeente / kerk in stand te houden heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een bedankje voor de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie. 

De kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer.

Afgelopen zondag hebben we kunnen genieten van een mooie zangdienst. Er is veel muzikaal talent in de kerk van Eck en Wiel en dat hebben we gehoord! Met dank aan de zangcommissie, zangers en musici. 

Op woensdag 27 februari van 10.30 tot 12.00 uur houd ik weer inloop+. 
U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek.

Op 6 maart hopen we weer een vesper te organiseren op de 1e dag van de 40-dagentijd. Een aantal gemeenteleden zal de vesper voorbereiden. Van harte welkom.

Op 7 en 8 maart zal ik weer naar de primaire nascholing gaan in Doorn. Het wordt de 4e keer van de 6 keer in totaal. Voor de zomervakantie hoop ik de scholing af te ronden. 

De familiedienst voor de 1e zondag van de 40-dagentijd, 10 maart, is inmiddels al voorbereid. Het thema: Een nieuw begin. Kinderen en tieners zullen weer hun bijdrage leveren aan deze viering. Van harte welkom!

Onze webmaster Gerrit Slob die de website beheert heeft hulp gekregen van Jian van de Pol. Jian plaatst sinds januari De Kerk Roept en de Maandbrief op de website. De kerkenraad is blij dat een jongere op deze wijze bij het werk van de kerk betrokken raakt.

Een hartelijke groet, 

ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag,
spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Zangdienst terugblik.

Zondagavond 17 februari werd er in onze kerk een zangdienst gehouden. Na de aanvangspsalm ‘Loof God, looft Hem overal’ was het welkom en het openingsgebed. 
Nadat we samen enkele liederen hadden gezongen was er solozang van Anno Muller. Hij zong ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ en ‘Grote God wij loven U’.
 
Vervolgens was er weer samenzang, hierna was het de beurt aan Sarah en Petra van Dijk. Sinds kort heeft Petra vioolles. Zij speelde ‘Mijn Vader dank U wel.’ Samen met Sarah op de klarinet speelde ze ook: ‘Bewaar je oog’.
 
Daarna was het de gemeente die uit volle borst mocht zingen. Vervolgens was Daniëlle ter Haar aan de beurt. Op haar blokfluit speelde ze ‘Aan de bronnen van ons leven’ en ‘Wat de toekomst brenge moge’. 
 
Annemarie Schuur en Dirk Hasselaar zongen samen met de gemeente ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ (canon). En ter afwisseling las Ans van Bruxvoort een gedicht voor van Jaap Zijlstra: ‘Vreugde’. 
 
Daarna zou Hanne de Gier haar muzikale talenten laten horen, helaas was ze ziek. Marloes van Meeteren (klarinet), Irisz van Dijk (saxofoon) werden bij gestaan door invaller Sarah van Dijk (klarinet). Ze speelden ‘Ik bouw op U’. 
 
Na gemeentezang zongen Annemarie Schuur en Dirk Hasselaar solo. Eerst ‘Heer ik kom tot U’ en daarna ‘Mijn Jezus ik houd van U’.
 
Corrie van Elst las nog een gedicht voor: ‘U blijft mij liefhebben’. Ze zei onder de indruk te zijn dat de gemeente van Eck en Wiel zoveel jong talent heeft. Ze riep de gemeente op om daar goed mee om te gaan, zodat dit voor de toekomst behouden blijft. Zij zorgde voor de verbindende woorden.
 
Tot slot sprak Rianne van Meeteren het dankwoord uit: Wat hebben we genoten! Zij vroeg nog om een applaus voor de solisten. Na het dankgebed en het slotlied was er voor iedereen iets te drinken. Men was het er over eens dat het een bijzondere avond was geweest. Laten we de hoop uitspreken dat er een vervolg komt. Er was een God die hoorde!
 
Op de website van de kerk (www.kerkeckenwiel.nl) onder het kopje actueel kunt u nog foto’s van deze zangdienst bekijken.
 
Hartelijke groeten,
de zangdienstcommissie.

Oliebollenactie.

De traditionele voorjaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna-kerk te Eck en Wiel wordt gehouden op zaterdag 9 maart. Uiteraard hopen we in maart weer op een goed resultaat. 
De prijs bedraagt € 5,– voor een zak met 8 oliebollen.

Bakkerij vd. Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal weer de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren
Uiterlijk tot 8 maart a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008  of  691314

De gebruikelijke najaars-oliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 5 oktober. 

De oliebollencommissie, 

Inloopmiddagen.

De inloopmiddagen vinden plaats op 4 en 18 maart vanaf 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw te Eck en Wiel. U bent natuurlijk weer van harte welkom en neem gerust weer andere mensen mee.
Er worden allerlei spelletjes gedaan of een quizje en gedichten voorgelezen. 
Koffie/thee met wat lekkers staan altijd klaar. Wij zien u graag weer komen.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 6 maart a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.