St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-02-2019

Kerkdiensten
 
Zondag 17 februari 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen - Bevestiging ambtsdragers
Zondag 17 februari 19.00 uur: Zangdienst Eck en Wiel, samen God loven en prijzen
Zondag 24 februari 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort.
 
Kinderkerk
 
We gaan het project over Mozes afronden en starten met ons 40-dagenproject. 
We gaan met de kinderkerk op reis naar Jeruzalem.

Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Bloemengroet
 
De bloemen in de maand Januari zijn gegaan naar; Gerry van Maurik op 6 januari
                                           Dicky v.d. Berg op 13 januari
                                              fam. A. de Heus op 20 januari
                                           dhr. W. Verseveld op 27 januari
 
Wij wensen allen heel veel sterkte en een spoedig herstel toe.
  
Zieken
 
Op het moment hebben wij geen mededelingen gekregen van mensen die in het ziekenhuis verpleegd worden. Maar wel van mensen die op een oproep wachten, wij wensen hen en diegenen, die ziek thuis zijn en een ieder die door een hele moeilijke periode gaat heel veel geduld en sterkte toe. 
Wij leven mee met allen in ons midden en bidden voor hen om steun te geven.

Giften
 
Ontvangen voor de kerk via; mw. R. Muller € 10,– en € 10,–;
      ds. T. Nielen € 10,– en € 10,–;
      dhr. P. J. van Houten € 5,– 
      mw. C. van Elst € 10,–.

Ontvangen voor de instandhouding van de predikantsplaats via dhr. Th. van Wijk € 10,–. 

Uit de Anna-kamer
 
Dit maal een kort bericht vanwege vakantie. 
Zondag 17 februari is de herbevestiging van mw. J. v.d. Linden. 
 
Op donderdag 21 februari is er gebedskring om 20.00 uur in de Anna-kamer. 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag
Spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur 
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Ouderensoos
 
Op 28 februari is er weer ouderensoos. Zoals altijd in het jeugdgebouw. Wij beginnen om half drie en sluiten om half vijf weer af. Het belooft weer een gezellige middag te worden. 
Wij hopen u allen op donderdag 28 februari te ontmoeten. 

Ans van Bruxvoort en Rebinah Bötzel
 
Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 19 februari op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk