St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2019

Maandbrief februari 2019
 
Van harte welkom in de St. Anna-kerk!
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk. Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.


Zondag 3 februari
 
10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
 
Ouderling van dienst: Gerrit Slob. Afkondigingen door Theo van Wijk.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor noodhulp Bengalen.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 10 februari
 
10:00 uur voorganger: Mw. Drs. W.R. van de Kaaden uit Overberg.
 
Ouderling van dienst: Jannie van der Linden
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.


Zondag 17 februari - bevestiging ambtsdragers
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: Gerrit-jan van de Pol
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor noodhulp Ethiopië.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de erediensten.  
 
19:00 uur Zangdienst


Zondag 24 februari
 
10:00 uur voorganger: Ds. A.J. Plaisier Amersfoort. 
 
Ouderling van dienst: Peter van Houten
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.


Zondag 3 maart
 
10:00 uur voorganger; Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
 
Ouderling van dienst: Gerrit Slob. Afkondigingen door Corrie van Elst.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor zendingswerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Activiteiten in onze gemeente
 
Maandag 4 februari: 14:00 uur Inloopmiddag Jeugdgebouw.
Zondag 10 februari: 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Zondag 17 februari: 10:00 uur Bevestiging ambtsdragers.
Zondag 17 februari: 19:00 uur Zangdienst.
Dinsdag 19 februari: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Donderdag 21 februari: 20:00 uur Gebedskring in de Anna-Kamer.
Dinsdag 26 februari: 19:45 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag 28 februari: 14:30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.

Dinsdag 15 januari was er vergadering van de kerkenraad. Onder meer stond op de agenda de samenstelling van de kerkenraad. De kerkenraad heeft verschillende mensen benaderd naar aanleiding van de door de gemeente benoemde namen. Dit heeft niet geleid tot kandidaten voor de vacatures. Onze kerkrentmeester Gerrit Slob heeft besloten lid te blijven van de kerkenraad. Dat betekent dat nu aftredend en herkiesbaar is onze kerkrentmeester en scriba Jannie van der Linden. Zij zal worden herbevestigd in de dienst van 17 februari. Eventuele bezwaren moeten voor 7 februari schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad. De kerkenraad kent vacatures voor 1 kerkrentmeester en 1 diaken. Het is zeer wenselijk dat deze vacatures alsnog worden ingevuld. Nog steeds zijn namen welkom. U kunt die doorgeven aan leden van de kerkenraad.
 
Woensdag 27 februari van 10:30 12:00 uur in de Anna-kamer: inloop + koffie, thee en de mogelijkheid tot een goed gesprek. In de week van 3 tot en met 10 februari 2019 heeft de predikant vakantie. Voor dringende vragen kunt u de scriba, mw. Jannie van der Linden bellen op 0344-694843

Bereikbaarheid predikant s’woensdag aanwezig in de Anna-kamer,
spreekuur/inloop tussen 10:30-12:00 uur.
 
Hartelijke groet,     
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034           
predikant@kerkeckenwiel.nl 

Zangdienst
 
D.V. 17 februari 2019, zangavond, is er in onze kerk een zangdienst.
Er is veel samenzang, bekende liederen worden gezongen, onder andere: Door de Kracht van u liefde; Zoek eerst het Koninkrijk van God; Stromen van Zegen; Er is een God die hoort; en Jezus leeft in Eeuwigheid.
 
Verder wordt de dienst door gemeenteleden (jeugd en volwassenen) muzikaal opgeluisterd. De volgeden mensen willen hun muzikale talenten laten horen: Hannie de Gier; Marloes van Meeteren; Irisz van Dijk; Daniëlle ter Haar; Sarah van Dijk; Petra van Dijk; en Anno Muller, Annemarie Schuur, Dirk Hasselaar. Kortom, een gevarieerd programma, vocaal en instrumentaal.
Aanvang 19:00 uur, de deur is om 18:30 uur open. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen God te loven en te prijzen.
 
De Zangdienstcommissie

Verantwoording diaconale collecte van de maand januari:

1 januari €  11,75 gezamenlijke    
6 januari €  36,35 diaconie           
13 januari €  33,35  diaconie  
20 januari €  53,85 diaconie  
27 januari €  69,70  Hospice Tiel  

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand januari:

Kerk                  €  108,50         
Inst.houd.pr.pl €   40,50           
Pastoraat  €   34,10
Catechese €   26,00    
Oecumene      €   30,00     

Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand maart 2019 moet uiterlijk woensdag  27 februari a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl