St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Ouderensoos

24-01-2019 14:30 uur

De ouderensoos komt op de laatste donderdag van de maand bij elkaar in het jeugdgebouw van 14.30 - 16.30 uur (behalve in de maanden juli en augustus). Zij hebben daar een gezellige, leerzame middag met verschillende activiteiten. 

Deze maand komen we afwijkend van normaal op 24 januari samen in het jeugdgebouw om 14.30 uur.

Mw. Wilma van de Veen van het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) zal deze middag onze gast zijn.
Zij zal ons o.a. iets vertellen over het boek “Dwalen door verhalen”. Dit is een verhalen boek voor mensen met geheugenproblemen dat ons door het NBG aangereikt wordt.

Het beloofd weer een mooie middag te worden. Gasten zijn van harte welkom, bent u geïnteresseerd, kom, de koffie staat klaar!

Voor de duidelijkheid nog even de datum 24 januari 2019, om 14.30 uur in het jeugdgebouw.

Rebinah en Ans  wensen u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar!!

Hartelijke groet, Rebinah; tel. 689805 & Ans; tel. 691939 

U komt toch ook?