St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Gebed om de eenheid van de Christenen

20-01-2019 10:00 uur

Oecumenische viering in de Week van gebed om de eenheid van de Christenen is dit jaar in de
St. Maartens-kerk, Kerkplein in Maurik op 20 januari 2019 om 10.00 uur. 
 
De Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

In onze kerkdienst zal Ellen van der Greijn - Sissi, die zelf geboren is in Indonesië, maar inmiddels alweer bijna 12 jaar getrouwd met een Maurikse vrachtwagen chauffeur, iets vertellen over de kerken in Indonesië. Haar dochter Victoria zal een Indonesisch lied zingen. 

Voorgangers in deze dienst zijn ds. Trijnie Nielen en Hein Schrama. Het kerkkoor van de RK parochie olv. Ton Sauer zal muzikale medewerking verlenen.

Iedereen is welkom!