St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Dinsdag 1 januari - Nieuwjaarsdag (gebedsdienst)

10:30 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken - Hoevens uit Veenendaal

Collecten: Uitgangscollecte is een gezamenlijke collecte.

 Zondag 6 januari - Epifanie.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 

Ouderling van dienst: R. van Meeteren.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                                        2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                                        Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

 Zondag 13 januari.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                                        2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                                        Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.

 Zondag 20 januari.

10:00 uur voorganger: Ds. W.G. Rietkerk uit Utrecht. (Labri)                    

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

 

Collecten:         1e collecte is bestemd voor de  oecumene.
                                                        2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                                        Uitgangscollecte is bestemd voor de oecumene.        

Zondag 27 januari - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst:         P.J.  van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor hospice Tiel.
                                                        Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese.

 Zondag 3 februari.

10:00 uur voorganger:         Ds. W.L. Pera uit Leersum.

Ouderling van dienst: G. W. Slob.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor noodhulp Bengalen.
                                                        2e collecte is bestemd voor de Kerk.
                                                        Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.

Maandag     7 januari:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag       8 januari:  14:00 uur  Verjaardagsbusjes legen bij Jannie van der Linden
Donderdag 10 januari:  20:00 uur  Gebedskring in de Annakamer.
Zondag      13 januari:  09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Dinsdag     15 januari:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering.
Dinsdag     22 januari:  17:00 uur  Beleidsplan vergadering.
Donderdag 24 januari:  14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Dinsdag      29 januari:  20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag  30 januari:  10:30 uur  Inloop plus in de Annakamer Thema goede voornemens.
Donderdag 31 januari:  20:00 uur  Gespreksgroep over geloof en belijdenis in de Annakamer.

Kerkbalans 2019

We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2019, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van zaterdag 19 januari t/m zaterdag 2 februari.

Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdrage, want voor het werk van de kerk is geld nodig. Het afgelopen jaar konden we ondanks uw betrokkenheid. De kosten voor de instandhouding van de erediensten en noodzakelijke activiteiten niet volledig worden gedekt.

Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2019 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdragen. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het instandhouding van uw gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen.

De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord ? toezegging op te halen. Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!
De kerkrentmeesters

Bereikbaarheid predikant.

Iedere woensdag aanwezig in de Anna-kamer van 10:30 uur tot 12:00 uur.
(woensdag 2 januari niet aanwezig)

Op 17 en 18 januari heeft Ds. T. Nielen-Rosier weer verplichte nascholing.

Verantwoording diaconale collecte van de maand december:

   3dec. Red een kind           €  71,40       
  9 dec. Pastoraat                 €  42,75         
17 dec. Diaconie                  €  36,20   
23 dec. Diaconie                  €  26,90       
24 dec. Jeugddorp de Glind € 107,45       
25 dec. Kind in de Knel        € 112,05     

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand december:

Kerk                  € 398,45       
Inst.houd.pr.pl.  €   53,45           
Pastoraat          €   42,70
Verwarming      €   29,30    
Kerkmuziek €   33,85    
Onkosten          €   99,10    

Kopij 

Kopij voor de maandbrief van februari 2019 moet uiterlijk woensdag  30 januari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl