St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

18-12-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag    23 december, 10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek - 4e Adventszondag.
Zondag    23 december, 19.00 uur: Kinderkerk-kerstfeest.
Maandag 24 december, 22.00 uur: mw. ds. T. Nielen - Kerstnachtdienst.
Dinsdag   25 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen - 1e kerstdag.
Zondag    30 december, 10.00 uur: dhr. A. Peters uit Barneveld.
Maandag 31 december, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen - Oudjaarsdienst.
Dinsdag     1 januari,      10.30 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal - Nieuwjaarsmorgendienst.
Zondag      6 januari,      10.00 uur: mw. ds. T. Nielen.
Zondag    13 januari,      10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum.

Kinderkerk.

U heeft weer 2 bekenden mogen ontmoeten in de kerk! Dirkje en Petertje. Onze twee doerakken die u laten weten waar wij iedere zondag mee aan de slag gaan. U heeft de afgelopen weken nog niet veel van de kinderkerk gezien of gehoord…we nodigen u dan ook graag uit voor ons kinderkerk-kerstfeest op zondag 23 december om 19.00 uur. 
Na onze viering genieten we van de kerstvakantie. 
Op zondag 13 januari starten we weer.

Zieken.

Mw. Kwint-Onink mocht na een paar dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben weer naar huis. Haar man moest afgelopen maandag voor onderzoek naar het ziekenhuis. 

Wij wensen alle mensen, die thuis ziek of alleen zijn of aan het revalideren heel veel kracht en sterkte en Gods zegen toe de komende feestdagen.

Giften.

Ontvangen voor de kerk, via mw. T. van Rijswijk € 10,– en via J.K. van der Linden € 30,–.
Ontvangen voor het restauratiefonds, via mw. C. van Elst € 12,–. 

Herinnering vrijwillige bijdrage 2018.

Wij attenderen u er op dat de toegezegde vrijwillige bijdrage 2018 nog niet door alle gemeenteleden is overgemaakt. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering. 

De kerkrentmeesters. 

Verjaardagsbusjes.

Op dinsdag 8 januari kunnen de verjaardagsbusjes weer geleegd worden bij;
Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5, vanaf 14.00 uur. 

Uit de Anna-kamer.

De vorige keer schreef ik over de wens dat er ook stilte mag zijn in deze drukke adventstijd. Tijdens de voorbereidingen voor de preken merkte ik dat advent ook een bezinningstijd is. En daar heb je stilte voor nodig. Om na te denken over hoe ik God wil ontvangen. Stil te staan bij de vraag wat het voor mij betekent dat het weer Kerst wordt. En om na te denken welke heuvels plat gemaakt moeten worden en welke kloven gedicht in de verhouding tussen mij en God en tussen mij en de ander. Die stilte en bezinning is er niet voor om somber te worden. Eerder een stil staan bij hoe het is en te komen tot: 

Wanneer ik zoek naar woorden 
is mij uw woord genoeg;
dat woord, dat wij eens hoorden, 
dat woord dat mij al droeg.
Dat zal mij blijven dragen – 
mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: 
dat ik naar U verlang.

André Troost, liedboek 894. 

Er staat veel te gebeuren. Van een broodmaaltijd met het koor tot de kerstviering met ouderen, kerstpassie, kinderkerstfeest, kerstnacht, kerstochtend, oudjaar tot afscheid nemen van ds. Dick de Jong in het ziekenhuis Rivierenland… en daar tussendoor de gewone vieringen. Dat het een goede tijd mag zijn, met oog voor elkaar. 

Op woensdag 26 december en 2 januari ben ik niet aanwezig in de Anna-kamer. 

Een hartelijke groet en gezegende kerstdagen! 
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag,
spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Inloopmiddag.

We beginnen op 7 januari onze eerste inloopmiddag met nieuwjaarswensen en een nieuwjaarsdrankje. De volgende datum is dan 21 januari. Wij hopen iedereen weer te ontmoeten in het jeugdgebouw om 14.00 uur. Kom gerust eens een kijkje nemen, mannen zijn ook van harte welkom. Het is erg gezellig. 

Iedereen gezegende feestdagen gewenst en een gezond en voorspoedig nieuwjaar. 
Trudy, Herma, Corrie.

Oliebollenactie.

De traditionele oudjaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk te Eck en Wiel wordt dit jaar gehouden maandag 31 december. De prijs bedraagt 8 stuks voor € 5,–. 

Bakkerij van der Woerd zal weer de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren. Uiterlijk tot 29 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven op telefoonnummer  692008  of  691314.

De gebruikelijke voorjaarsoliebollenactie wordt gehouden op de 2e zaterdag in maart dus op 9 maart. 

De oliebollencommissie, 

Kerstviering ouderen.

Op donderdag 20 december vieren wij ons kerstfeest in het jeugdgebouw te Eck en Wiel aanvang 16.00 uur. Om 15.30 uur gaat de zaal open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij, daarna begint onze kerstviering met als slot een heerlijke kerstmaaltijd.
Inmiddels heeft u de uitnodiging al binnen gekregen en u op kunnen geven. Wilt u opgehaald worden laat het ons dan even weten?

Theo van Wijk, tel. 0344-691960 en Corrie van Elst, tel. 0344-694077.

Zangdienst.

D.V. februari 2019 (exacte datum volgt) willen wij een zangdienst in onze kerk houden. Als u, als jij altijd al een keer een Christelijk lied in een dienst wilde laten horen, zingend of met een muziekinstrument, dan kan het nu! Wij zijn namelijk naar mensen op zoek, (alle leeftijden), die de eerstvolgende keer een muzikale bijdrage willen leveren. 

Aanmelden kan via e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl  of telefonisch bij de zangdienstcommissieleden.
Wij hopen op veel reacties. 

De zangdienstcommissie Annie van Houten, tel. 693194 en Marja van Amerongen, tel. 691927.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 8 januari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.