St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 2 december - 1e Adventzondag (familiedienst).

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 

Ouderling van dienst: G.W. Slob. 

Collecten: 1e collecte is bestemd voor red een kind.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 9 december - 2e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum. 

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het pastoraat.
                                                        2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.

Zondag 16 december - 3e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. H.G. Dijk uit Acquoy.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor kerkmuziek.

Zondag 23 december - 4e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. van de Wel uit Langbroek. 

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

Dinsdag 24 december - Kerstnachtdienst m.m.v. Pr. Juliana

22:00 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: R. van Meeteren.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Jeugddorp de Glind.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor kosten van deze dienst.

Zondag 25 december - 1e kerstdag m.m.v. Cantate Deo.

10:00 uur voorganger:             Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob. 

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Kind in de knel.
2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 30 december. 

10:00 uur voorganger:         Dhr. A. Peters uit Barneveld.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Maandag 31 december - Oudejaarsdienst.

19:30 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte oudejaarscollecte.
 
Activiteiten in onze gemeente.

Maandag       3 december:  14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Zondag          9 december:  09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag     10 december:  14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Donderdag  13 december:  20:00 uur Catechese voor volwassenen.
Dinsdag       18 december:  19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Donderdag   20 december:  15:30 uur Kerstfeest voor de ouderen.
Zaterdag      22 december:  16:00 uur Kerst-Passion-Eck en Wiel 2018
Zondag        23-december:  19:00 uur Kinderkerstfeest.
Maandag     31 december:   09:30 uur Oliebollen verkoop.

Kerst Passion
 
De Kerst Passion start op het schoolplein van OBS De Bloesem. De rondgang is door het hele dorp. De 
sluiting vindt plaats in de St. Anna Kerk.

Oliebollenactie

De traditionele oudejaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Annakerk te Eck en Wiel 
wordt dit jaar gehouden op maandag 31 december 2018. De prijs bedraagt 8 stuks voor € 5,00.
Bakkerij van der Woerd uit Doorn zal weer de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren.
Uiterlijk tot 29 december a.s. kunt u uw bestelling door geven op telefoonnummer  692008  of  691314.  

Info: De voorjaars oliebollenactie wordt gehouden op de 2e zaterdag in maart dus op 9 maart 2019.
 
De oliebollencommissie, 
 
Uit de Anna-kamer.
 
13 december, 20 uur Anna-kamer gespreksgroep over geloof en eventueel belijdenis doen. Wie interesse heeft, er is ruimte voor meer. Deelnemers. Laat het even weten. Welkom!

Tijdens de gemeenteavond heeft de kerkenraad meegedeeld dat er vacatures zijn: 1 bestaande voor diaken, 2 voor kerkrentmeesters: 1 bestaande vacature en 1 nieuwe, omdat dhr. Slob aftreedt. Mw. V.d. Linden is aftredend en herkiesbaar. Er zijn personen voorgedragen. In de komende tijd zullen deze mensen benaderd worden. Als u nog namen weet kunt u dat doorgeven aan de kerkenraad. We hopen dat de vacatures vervuld worden.

Op woensdag 26 december en 2 januari ben ik niet aanwezig in de Anna-kamer.

Bereikbaarheid predikant. Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, inloop tussen 10.30 – 12:00 uur.

Hartelijke groet,     
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034          
predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording diaconale collecte van de maand november,

 4  november     €  33,95    Diaconie
11 november     €  60,15    Dorcas       
18 november     €  46,50    Vluchtelingen werk   
25 november   €  60,30    Diaconie         

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand november,

Kerk                    €  198,75         
Inst.houd.pr.pl.    €    39,25           
Orgelfonds          €    56,45      
Verwarming     €    43,60         
 
Kopij
 
Kopij voor de maand januari 2019 moet uiterlijk donderdag 27 december a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl