St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

04-12-2018

Kerkdiensten.

Zondag   9 december, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, 2e adventszondag.
Zondag 16 december, 10.00 uur: ds. H.G. Dijk uit Acquoy, 3e adventszondag.

Kinderkerk.

We zijn druk met ons kinderkerk reclamebureau. Onze radiospotjes staan klaar om gelanceerd te worden.
U gelooft toch ook met ons mee!? Ook de persen gaan binnenkort draaien voor onze flyers. 
Filmopnames gaan starten… bent u ook zo nieuwsgierig? Zet zondag 23 december in uw agenda! We zouden het bijzonder leuk vinden als u naar ons kinderkerstfeest komt om 19.00 uur in de St. Anna-kerk. Geloof met ons mee!

Sirkelslag 2018. De kinderkerk en een aantal tieners hebben voor de tweede keer meegedaan aan het interactieve spel Sirkelslag. We hebben met meer dan 300 andere Christelijk groepen in NL gestreden.
Thema van dit jaar: Mozes. Vijf spellen, vijf beoordelingen en een klok die 90 minuten aftelt. Het was spannend en weer ontzettend leuk! 
We zijn trots dat we op de 4e plek zijn geëindigd samen met 11 andere groepen. 

Wees welkom.
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.

Mw. R. de Jongh-van Est uit De Valentijn is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis, wij wensen haar heel veel sterkte toe. 
Verder geen berichten op dit moment van mensen die in het ziekenhuis liggen.

Wij wensen alle mensen, die thuis ziek zijn of op een operatie wachten, heel veel sterkte en Gods zegen toe Wij hopen en wensen, dat iedereen toch nog een beetje kan genieten van de komende feestdagen. Wij zijn in gedachten bij u allen.

Bloemengroet.

Bloemen zijn in de maand november gegaan naar: dhr. Hoogenboom, Vlissingsestraat, ter bemoediging; mw. Rika Vonk, Bolderikstraat, uit het ziekenhuis thuisgekomen; mw.. Tiny van Toorn, Klaproosstraat, ter bemoediging; mw. de Waal, Kamillekamp, zij verblijft nog in Utrecht in De Hoogstraat en mw. Honders-Ruiterkamp, Tielsestraat zij is bezig met revalidatie.
Wij wensen allen beterschap en een spoedig herstel toe.

Giften.

Ontvangen voor de kerk via mw. R. Muller € 10,– en via mw. T. van Rijswijk € 20,–.
Ontvangen voor de diaconie via mw. A. van Bruxvoort € 10,–.


Uit de Anna-kamer.                     

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar overleden zijn:

mw. E. Broekhuijzen-Verkuijl, 
mw. L. Smit, 
mw. W.A. van Doorn-van Ingen, 
mw. J.H. Baars-Overeem,
dhr. T. van Tintelen, 
mw. J.E. Blom-ter Haar,
mw. H. Kwint-Vink. 
We lazen uit Openbaring 7 dat God de tranen afwist en zongen over God, op wie wij alleen onze hoop stellen (lied 939). 

Een van de familieleden las het gedicht ‘De Steen’ voor: 
 
De steen is sterk, 
maar het ijzer breekt hem. 
Het ijzer is sterk, 
maar het vuur smelt het. 
Het vuur is sterk, 
maar het water blust het. 
Het water is sterk, 
maar de zon verdampt het. 
De zon is sterk, 
maar de wolk verduistert haar. 
De wolk is sterk, 
maar de wind drijft hem voort. 
De wind is sterk, 
maar de mens weerstaat hem. 
De mens is sterk, 
maar de dood slaat hem neer. 
De dood is sterk, 
maar sterker dan de dood is de liefde. 
De liefde vergaat nimmermeer. 
(Bron: monument voor overleden militairen en burgerpersoneel, in actieve dienst van de Koninklijke Landmacht. Bronbeek, Arnhem) 

De adventstijd is aangebroken. Dat is uitkijken naar Hem die komt. Het is een drukke tijd, een tijd van voorbereiding op Kerst en een tijd van allerlei kerstbijeenkomsten. Laat er ook stilte mogen zijn. 

Tijdens de gemeenteavond heeft de kerkenraad meegedeeld dat er vacatures zijn: 1 bestaande voor diaken, 2 voor kerkrentmeesters: 1 bestaande vacature en 1 nieuwe, omdat dhr. Slob aftreedt. Mw. vd. Linden is aftredend en herkiesbaar. Er zijn personen voorgedragen. In de komende tijd zullen deze mensen benaderd worden. Als u nog namen weet kunt u deze doorgeven aan de kerkenraad. We hopen dat de vacatures vervuld worden. 

Op 13 december om 20.00 uur, Anna-kamer, is er weer gespreksgroep om te spreken over geloof en eventueel belijdenis doen. Wie interesse heeft, er is ruimte voor meer deelnemers. Laat het me even weten

Een hartelijke groet en een goede adventstijd gewenst, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
Spreekuur/inloop: woensdag van 10:30 tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Inloopmiddag.

In december hebben we inloopmiddag op maandag 10 december, welke in het teken staat van Kerst.
Iedereen is van harte welkom in het jeugdgebouw in Eck en Wiel van 14.00 tot 16.00 uur onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij.

Oliebollenactie.

De traditionele oudjaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk te Eck en Wiel wordt dit jaar gehouden maandag 31 december. De prijs bedraagt 8 stuks voor € 5,–.
Bakkerij vd. Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren. 
Uiterlijk tot 29 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008 of 691314.

De gebruikelijke voorjaars oliebollenactie wordt gehouden op de 2e zaterdag in maart dus op 9 maart 2019. 
De oliebollencommissie, 


Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 11 december a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.