St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-11-2018

Kerkdiensten.

Zondag 25 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, laatste zondag kerkelijk jaar.
Zondag   2 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, 1e adventszondag (familiedienst).

Kinderkerk.

Johannes op Patmos, engelen en bazuinen. Daar gaat onze eerste Advent over. Engelen kennen we wel! Maar wat is een bazuin? Na uitleg is dat inmiddels wel duidelijk. We zullen dit ook zichtbaar maken door onze knutselwerken. We laten u zien dat we dit begrijpen. De betekenis van het verhaal over Johannes op Patmos is wel wat lastiger. Maar we verwachten dat we op eerste Advent ook dit begrijpen en er uitleg aan kunnen geven. 

Wilt u alvast zondag 23 december in uw agenda zetten? We zouden het bijzonder leuk vinden als u naar ons kinderkerstfeest komt om 19.00 uur in de St. Annakerk. 
We gaan het weer net even anders doen dan afgelopen jaren. Met een kleinere groep kinderen willen we u een nostalgisch kerstfeest laten beleven.

We zijn dankbaar dat Christel en Mynthe ons in deze drukke periode  willen helpen met de kinderkerk. Dankjewel, dames!

Wees welkom!
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet,
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.

Wij zullen bidden voor alle zieken en herstellenden, voor hen die in grote zorgen leven, of iemand van nabij moeten missen.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en beterschap en Gods zegen toe.

Giften.

Ontvangen de kerk via mw. R. Muller € 10,– en via mw. E. Zanting € 50,–.

Ontvangen voor de diaconie via mw. A. Slob € 10,–
                                              via dhr. R. van Blijderveen € 50,–; € 10,– en € 10,–
                                              via dhr. Th. van Wijk € 10,–; € 10,– en € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

We kijken terug op mooie vieringen. Tijdens de dankstond voor gewas en arbeid konden we genieten van het fruit uit de gemeente, het was een lust voor het oog en het rook ook nog eens lekker. Alle gevers bedankt. Ook degenen die het fruit op de tafel geschikt hebben. Samen hebben we gedankt voor al het goede in ons leven, van de opbrengst van het land tot gezondheid. 

Op 11 november zijn de bloemen aan mantelzorgers gegeven. 

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen we de namen van hen die het afgelopen jaar overleden zijn. 

Nu noem ik mw. H. Kwint-Vink. Zij is op 9 november overleden in de leeftijd van 86 jaar. 
Aan haar leven op aarde is een eind gekomen en daarmee ook een eind aan haar ziektes. Afgelopen zondag hebben we het afgelezen in de kerk en daarbij uitgesproken dat niemand voor zichzelf leeft en niemand voor zich zelf sterft, maar dat we leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. 
We wensen de familie Gods nabijheid toe en ook allen die haar zullen missen. 

Op 2 december begint de advents-tijd. Voor de familiedienst op de 1e Advent zijn kinderkerk en tienerdienst, organist en predikant al weer druk bezig. 

Op woensdag 28 november houd ik om 10.30 uur weer inloop+ in de Annakamer. Het thema: Ik mis je. 
Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, om met elkaar te delen hoe je leeft met het gemis, en wat inspireert. 
Natuurlijk is er koffie/thee en iets lekkers.
Welkom! 

Op donderdag 29 november is de gebedskring om 20.00 uur in de Anna-kamer.
Welkom! 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag.
Spreekuur/inloop: 
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel.0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Inloopmiddag.

U bent weer van harte welkom in het jeugdgebouw te Eck en Wiel op maandag 26 november van 14.00 tot 16.00 uur, onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
Van harte welkom.

Ouderensoos.

Op donderdag 29 november a.s. is er weer ouderensoos in het jeugdgebouw. We beginnen zoals altijd om 14.30 uur. Na de pauze vieren we het Sinterklaasfeest. 
We besluiten de middag zoals gebruikelijk bij Sinterklaas, met een kop heerlijke erwtensoep van Jannie.

Tot ziens op 29 november!
Rebinah, tel. 0344-689805 en Ans, tel. 0344-691939.

Oliebollenactie.

De traditionele oudjaars oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk te Eck en Wiel wordt dit jaar gehouden op maandag 31 december. De prijs bedraagt 8 stuks voor € 5,–. 
Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de inmiddels vertrouwde en lekkere oliebollen leveren. 
Uiterlijk tot 29 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008 of 691314

De gebruikelijke voorjaars oliebollenactie wordt gehouden op de 2e zaterdag in maart dus op 9 maart 2019. 
De oliebollencommissie,


Zangdienst.

D.V. februari 2019 (exacte datum volgt) willen wij een zangdienst in onze kerk houden. Als u, als jij altijd al een keer een christelijk lied in een dienst wilde laten horen, zingend of met een muziekinstrument, dan kan het nu! Wij zijn namelijk naar mensen op zoek, (alle leeftijden), die de eerstvolgende keer een muzikale bijdrage willen leveren. 

Aanmelden kan via e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl  of telefonisch bij de zangdienstcommissieleden.
Wij hopen op veel reacties.

De zangdienstcommissie 
Annie van Houten, tel. 693194 en Marja van Amerongen, tel. 691927.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 november a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet,
Miranda van Dijk.