St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 4 november.
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen. 
 
Ouderling van dienst: P. van Houten. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Woensdag 7 november - Dankdag voor Gewas en Arbeid.

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
 
Ouderling van dienst: G.W. Slob
 
Collecten: 1e collecte is gezamenlijke bestemming.
Uitgangscollecte is gezamenlijke bestemming.

Zondag 11 november - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Dorcas.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 18 november.

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren. 
 
Ouderling van dienst: R. van Meeteren.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor vluchtelingenwerk. 
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming

Zondag 25 november - Laatste Zondag Kerkelijk Jaar.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.  
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 2 december - 1e Advent (familiedienst).

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Red een Kind.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.
 
Zondag         4 november,  19:00 uur  Zangdienst in Maurik m.m.v. Gideon.
Woensdag    7 november,  19:30 uur  Dankdag voor gewas en arbeid.
Zondag       11 november,  09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Zondag       11 november,  10:00 uur  Speciaal aandacht voor de mantelzorgers
Maandag    12 november,  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      20 november,  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering.
Woensdag  21 november,  19:00 uur  Catechese in de Anna-kamer.
Zondag       25 november,  10:00 uur  Laatste zondag kerkelijk jaar.
Zondag       25 november,  09:30 uur  Kerkdienst Verpleeghuis Vrijthof. Haal en brengdienst.
Maandag    26 november,  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      27 november,  20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag 29 november,  14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Donderdag 29 november,  20:00 uur  Gebedskring in de Annakamer.
 
Uit de Anna-kamer.

Woensdag 28 november 10:30-12:00 uur inloop + in de Anna-kamer. De mogelijkheid voor een goed gesprek met verschillende mensen onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Thema: Ik mis je. Met het oog op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Catechese op 21 november om 19:00 uur in de Anna-kamer.
Op 7 november is de dankdag voor gewas en arbeid. Dan zijn de jongeren aanwezig. Zij delen briefjes uit
waar u op kunt schrijven waar u voor wil danken.

Op zondag 11 november geven we aandacht aan de dag van de mantelzorg die op 10 november is. Veel 
mensen geven mantelzorg en vaak heeft het geen naam: je doet het gewoon, je zorg voor je partner, je kind of je ouders. Ouders hebben voor jou gezorgd, nu zorgen wij voor hen. Tegelijk kan die zorg je ook helemaal opslokken. Ook dat accepteren we vaak. Daarnaast geeft het ook vreugde of voldoening om te zorgen voor de ander. Mantelzorg kent vele kanten. Om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken zijn er bloemen in de kerk met een kaartje, gemaakt door de kinderkerk. Iedereen wordt uitgenodigd om een mantelzorger een bloemetje te brengen, zodat we samen zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken.

Bereikbaarheid predikant. Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, inloop tussen 10.30 – 12:00 uur.

Hartelijke groet,
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand oktober.

  7 oktober    €  41,90   Israëls zondag   
14 oktober    €  79,60   Werelddiaconaat       
21 oktober    €  44,45   Diaconie         
28 oktober    €  39,00   Hervormingsdag         

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand oktober.

Kerk                    €  170,15        
Inst.houd.pr.pl.    €    46,85           
Pastoraat            €    38,55
Sulawesi             €    61,55        
NBG     €    46,00

Kopij.         

Kopij voor de maand december 2018 moet uiterlijk woensdag 28 november a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl