St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-11-2018

Kerkdiensten.

Zondag 11 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, viering Heilig Avondmaal.
Zondag 18 november, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.

Kinderkerk.

Dit jaar doen we weer mee aan Sirkelslag. Het spannendste interactieve spel van Nederland. Voor kinderen tot en met 12 jaar. Het thema dit jaar is ‘Vertrouw op God’. 

Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende. 
Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. 

Wilt u komen kijken bij Sirkelslag 2018? Kom dan vrijdag 16 november naar het jeugdgebouw. 
Zorg dat u er om 19.15 uur bent! Wees welkom!

Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet, Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.

Wij zullen bidden voor alle zieken en herstellenden, of hen die in grote zorgen leven, of iemand van nabij moeten missen. 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en beterschap en Gods zegen toe.

Bloemengroet.

De bloemengroeten in de maand oktober zijn gegaan naar mw. G. Honders- Ruiterkamp; dhr. R. Vink; mw. I. Vonk-de Keizer en dhr. T. van Wijk. 

Giften.

Ontvangen voor de kerk       via mw. A. Slob € 10,–.
Ontvangen voor de diaconie via C. van Elst € 5,– en € 20,–.

Uit de Anna-kamer.

We kunnen terugkijken op een goede gemeenteavond. Met de gesprekskaarten kwamen er veel gesprekken op gang. Daarna was het gesprek tussen kerkenraad en gemeente. 

Het is goed om elkaar op de hoogte te houden en positieve ervaringen te delen: de samenwerking tussen kinderkerk en tienerdienst, familievieringen en het vele bezoekwerk dat gedaan wordt. 

Ik kijk ook met plezier terug op het gesprek dat ik met een aantal mensen had over geloof en belijdenis. Het was een open gesprek, waarin moeite en blijdschap gedeeld werd en vragen en verwachtingen rond belijdenis doen aan de orde kwamen. 
Op 13 december is er een volgend gesprek.

Ook de gebedskring wil ik noemen. Op deze avond komen we met een paar mensen bij elkaar om samen te zingen, gedichten te lezen en ook om onze ervaringen in geloof en van het leven te delen en in gebed aan God voor te leggen. 
29 november is de volgende keer. 

A.s. woensdag 7 november is de dankdag voor gewas en arbeid. 
Samen met de catechisanten heb ik de viering al een beetje voorbereid. 
Dankbaarheid zal centraal staan: er worden briefjes uitgedeeld waar u kunt opschrijven waar u voor wilt danken en daar danken we voor in de dienst. 

Op zondag 11 november geven we aandacht aan de dag van de mantelzorg die op 10 november is. 
Veel mensen geven mantelzorg en vaak heeft het geen naam: je doet het gewoon, je zorgt voor je partner, je kind of je ouders. 
Ouders hebben voor jou gezorgd, nu zorgen wij voor hen. Tegelijk kan die zorg je ook helemaal opslokken. Ook dat accepteren we vaak. Daarnaast geeft het ook vreugde of voldoening om te zorgen voor de ander. 
Mantelzorg kent vele kanten. Om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken zijn er bloemen in de kerk met een kaartje, gemaakt door de kinderkerk. 
Iedereen wordt uitgenodigd om een mantelzorger een bloemetje te brengen, zodat we samen zo veel mogelijk mantelzorgers bereiken. 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag.
Spreekuur/inloop: 
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel.0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Zangdienst.

D.V. februari 2019 (exacte datum volgt) willen wij een zangdienst in onze kerk houden. Als u, als jij altijd al een keer een christelijk lied in een dienst wilde laten horen, zingend of met een muziekinstrument, dan kan het nu! Wij zijn namelijk naar mensen op zoek, (alle leeftijden), die de eerstvolgende keer een muzikale bijdrage willen leveren. 

Aanmelden kan via e-mail:  organist@kerkeckenwiel.nl of telefonisch bij de zangdienstcommissieleden.
Wij hopen op veel reacties.

Hartelijke groeten, de zangdienstcommissie,
Annie van Houten, tel. 693194 en Marja van Amerongen, tel 691927.

Inloopmiddag.

U bent weer van harte welkom in het jeugdgebouw te Eck en Wiel op maandag 12 en 26 november van 14.00 tot 16.00 uur, onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Van harte welkom.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 november a.s. op het 
volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.