St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 7 oktober.
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen. 
 
Ouderling van dienst: R. van Meeteren. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd Israëlzondag.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 14 oktober - Israël zondag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum. 
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd het pastoraat
.
Zondag 21 oktober: 
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor het klein onderhoud.

Zondag 28 oktober - Hervormingsdag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum. 
 
Ouderling van dienst: G.W. Slob. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor hervormingsdag.
 2e collecte is bestemd voor de kerk.  
                 Uitgangscollecte is bestemd voor het N.B.G.

Zondag 4 november.
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen.
 
Ouderling van dienst: P. van Houten. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.
 
Maandag      1 oktober:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Dinsdag        2 oktober:  14:00 uur  Verjaardagsbusjes legen bij Jannie van der Linden.
Zaterdag       6 oktober:  09:00 uur  Oliebollenactie.
Dinsdag        9 oktober:  20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag  10 oktober:  19:00 uur  Catechese jongeren.
Zondag       14 oktober:  09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag    15 oktober:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      16 oktober:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering.
Donderdag 18 oktober:  20:00 uur  Gebedskring in de Annakamer.
Zondag       21 oktober:  09:45 uur  Kerkdienst Ziekenhuis Rivierenland, haal en breng dienst.
Maandag    22 oktober:  19:30 uur  Gemeente avond.
Donderdag 25 oktober:  20:00 uur  Catechese volwassenen.
Donderdag 25 oktober:  14:30 uur  Ouderensoos
Maandag    29 oktober:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Uit de Anna-kamer.
  
Vakantie predikant tot en met 7 oktober.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba Jannie van der Linden.
Vanaf 10 oktober ben ik weer wekelijks op woensdag in de Anna-kamer.
Op woensdag 31 oktober houd ik weer inloop + de mogelijkheid voor een goed gesprek met verschillende mensen onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. Thema: dankbaarheid. Met het oog op dankdag.

Verplichte nascholing.
Op 1 en 2 november ben ik weer in Doorn op het nieuwe Hydepark voor de verplichte nascholing van 
predikanten.

Catechese jongeren.
Op woensdag 10 oktober om 19:00 uur start de catechese in de Anna-kamer. Deze eerste keer is elke 
jongere in de leeftijd 12 tot en met 18/19 jaar welkom om 19:00 uur We maken met elkaar kennis en maken 
afspraken voor het komende seizoen.

Catechese volwassenen.
Voor wie nadenkt over geloof en over mogelijk belijdenis doen start ik een gespreksgroep op donderdag 
25 oktober om 20:00 uur in de Anna-kamer. Heb u interesse, laat het me weten.

Gemeente avond.
Gemeente avond maandag 22 oktober in het jeugdgebouw. Inloop vanaf 19:00 uur, start 19:30 uur. 
Iedereen is van harte welkom, ook de jongeren. Net als vorige keer willen we eerst een inhoudelijk deel 
houden met als thema: een goed gesprek. Na de pauze is er gelegenheid voor het gesprek met de 
kerkenraad.

Hartelijke groet,
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand september.

  2 september    €  92,60    Lepra   
  9 september    €  45,95    Palliatieve zorg       
16 september    €  53,50    Vredesweek       
23 september   €  31,60    Hulphond         

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand augustus.
 
€  132,45     Kerk   
€    57,25     Inst.houd.pr.pl   
€    33,90     Verwarming 
€    48,30     Jeugdwerk   
€    47,10     JOB
    
Kopij.
 
Kopij voor de maand november 2018 moet uiterlijk woensdag 31 oktober a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl