St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-09-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 30 september, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Zondag   7 oktober,      10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen.

Kinderkerk.

We zijn begonnen met een 4-weken thema over Jozef. De eerste zondag hebben we het gehad over de droom van Jozef. Over de 11 sterren, de zon en de maan, welke een buiging maakten richting Jozef. 
Daarna over Jozef die in de put zat. Wat eng zo’n diepe donkere put waar je zelf niet uit kan komen… inmiddels zijn we bij Jozef in Egypte.

Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. 
Iedereen is bij ons van harte welkom!  Zondagmorgen in het  jeugdgebouw om10.00 uur.

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda,
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.

Wij zijn blij dat Evelien Honders en Coby Jagtenberg weer uit het ziekenhuis thuis gekomen zijn na een knieoperatie en nu thuis kunnen revalideren. We hopen dat het weer snel de goede kant op gaat. 
Ook is Frans van Zetten uit het ziekenhuis thuis gekomen en we wensen hem een spoedig herstel toe. 
Wij hebben bericht gekregen dat Jopie van Doorn in het ziekenhuis is opgenomen. 

Alle zieken thuis en in het ziekenhuis wensen wij van harte beterschap en een spoedig herstel toe.
Ook denken wij aan de mensen die het moeilijk hebben om wat voor reden dan ook, ook aan hen willen wij denken en hen veel sterkte wensen voor nu en in de toekomst.

Giften.

Ontvangen voor de kerk; via mw. R. Muller € 10,– en via mw. W. van Tuil € 10,–. 
Ontvangen voor het bloemenfonds via mw. J.K. van der Linden € 10,–. 

Verloting.

De verloting heeft netto € 2.118,15 opgebracht. 
Allen die hieraan meegewerkt hebben hartelijk dank hiervoor. 

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagsbusjes kunnen weer geleegd worden op 2 oktober a.s. bij Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5 om 14.00 uur. 

Uit de Anna-kamer.

Vanwege vakantie ben ik afwezig. Op woensdag 10 oktober ben ik weer aanwezig in de Anna-kamer. 
Voor dringende zaken kunt u terecht bij de scriba, Jannie van der Linden. 

Op 7 september was er een vrijwilligersavond in het jeugdgebouw. Vrijwilligerswerk is in de maatschappij en in de kerk onmisbaar, soms ook onzichtbaar en daarom was er een avond om de dank daarvoor te tonen. 

Onder het genot van koffie en appelgebak, een drankje en hapjes luisterden we naar de presentatie van dhr. Tammes uit Ommeren over J.P. Heije. 
We luisterden niet alleen: we zongen ook een aantal liederen van J.P. Heije, zoals ‘Een karretje dat op de zandweg reed’, ‘Tussen Keulen en Parijs’ en andere liedjes uit de bundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’

Voor de agenda. Op woensdag 10 oktober start de catechisatie om 19.00 uur in de Anna-kamer. 
Deze eerste keer is elke jongere in de leeftijd van 12 tot en met 18/19 jaar welkom om 19.00 uur. 
We maken met elkaar kennis en maken afspraken voor het komende seizoen. 

Op maandag 22 oktober is er gemeenteavond in het jeugdgebouw. Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom, ook de jongeren. 
Net als de vorige keer willen we eerst een inhoudelijk deel houden met als thema: een goed gesprek. 
Na de pauze is er gelegenheid voor het gesprek met de kerkenraad.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag,
spreekuur/inloop: woensdag 
van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Inloopmiddagen.

U bent weer van harte welkom in het jeugdgebouw te Eck en Wiel op 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober. 
Van 14.00 tot 16.00 uur, onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 3 oktober a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.