St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 2 september - viering Heilig Avondmaal.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: J. van der Linden. Afkondigingen C. van Elst.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Lepra.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Zondag 9 september.
 
10:00 uur voorganger: Dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort. 
 
Ouderling van dienst: P. van Houten. Afkondigingen T. van Wijk.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Palliatieve zorg.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd JOB.
 
Zondag 16 september - Startzondag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: R. van Meeteren.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Vredesweek.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor eigenjeugdwerk.
 
Zondag 23 september.
 
10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen. 
 
Ouderling van dienst: J. van der Linden. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Hulphond.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.
 
Zondag 30 september.
 
10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
 
Ouderling van dienst: P. van Houten. 
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.
 
Zondag 7 oktober.
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen.
 
Ouderling van dienst: R. van Meeteren. Afkondigingen C. van Elst.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Israëlzondag.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Activiteiten in onze gemeente.
 
Zondag         2 september:  10:00 uur  Start kinderkerk.
Maandag      3 september:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag        4 september:  20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw. Jongeren en ouderen zijn welkom.
Vrijdag          7 september:  19:30 uur  Vrijwilligersavond in het jeugdgebouw.
Zondag         9 september:  09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Dinsdag      11 september:  19:30 uur  Kerkenraad in het jeugdgebouw.
Maandag    17 september:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Donderdag 27 september:  14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.
 
Uit de Anna kamer
 
Verplichte nascholing.

Voor beginnende predikanten is er een verplichte nascholing van 6 X 2 dagen. Dit geldt ook voor mij. Op 13 en 14 september ben ik daarom op Hydepark in Doorn. De andere keren zijn verdeeld tussen november 2018 en juni  2019. Ik houd u op de hoogte. 

Vakantie.
 
Voor de meeste mensen is de vakantie voorbij. Mijn vakantie moet nog beginnen. Van 17 september tot en met 7 oktober ben ik afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba Jannie van der Linden. Tel.: 0344-694843
Op 5 en 12 september is er inloop / spreekuur van 10:30 uur tot 12:00 uur in de Anna kamer. De weken 
daarna niet.

Hartelijke groet,
Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl 

Vredesvesper
 
Op woensdag 19 september om 19:30 uur is de vredesvesper in de kerk van Rijswijk. Ds. H. Overdijk zal 
voorgaan. De vredesvesper wordt georganiseerd door de Oecumenische werkgroep in de regio.

Startzondag.
 
Op 16-9 is de startzondag. De familiedienst is voorbereid samen met de leiding van de kinderkerk en 
tienerdienst, jeugdouderling en organiste. Thema: een goed gesprek. Gerrit-Jan van de Pol wordt bevestigd als ouderling. Na de dienst is er koffie drinken in de tuin en zijn er weer allerlei lekkere hapjes.

Verantwoording diaconale collecte van de maand augustus:

  5 augustus    €  27,90  Diaconie       
12 augustus    €  38,00  Kameroen      
19 augustus    €  56,90  Timonhuis Zeist   
26 augustus €  26,40  Diaconie         

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand augustus:

Kerk                     €  142,30        
Inst.houd.pr.pl.     €    34,50           
Pastoraat             €    26,95
Kerktelefoon        €    36,60        
Schilderwerk      €   47,10         

Kopij

Kopij voor de maand oktober 2018 moet uiterlijk woensdag 26 september a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl