St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

28-08-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag  2 september, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, viering Heilig Avondmaal.
Zondag  9 sebtember, 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort.

Kinderkerk.

De kinderkerk gaat weer van start op zondag 2 september a.s.!
Om 10.00 uur zien we elkaar graag weer in het jeugdgebouw.
We gaan er samen weer een leuk jaar van maken.

Bloemengroet.

De bloemen in de maand augustus zijn als bemoediging gegaan naar:
fam. A. de Heus, Adam van Delenstraat 30 
Jan Verseveld, Beatrixstraat 31A
mw. W. Veulings, Bolderikstraat 30.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte.
 
Zieken.

Een fijn bericht want mw. M. Verbrugh van de Burg. Verbrugh-weg mocht na haar revalidatie weer thuis komen uit Vrijthof om verder te herstellen.
In de wandelgangen is vernomen dat er nog wat zieken zijn, mensen die herstellende zijn na een operatie of op een uitslag zitten te wachten. 
Dat zijn altijd spannende momenten, maar wij zijn allen in gedachten bij u en wensen u heel veel kracht, sterkte en Gods zegen toe.

Giften.

Ontvangen voor de kerk via mw. A. van Bruxvoort € 20,– en € 10,–
                                        via mw. R. Muller € 10,– en € 5,–
                                        via mw. A. Slob € 20,–
                                        via ds. T. Nielen € 50,–, € 100,– en € 12,50
                                        via mw. C. van Elst € 10,– en € 20,–. 

Uit de Anna-kamer.

Wat was het heet de afgelopen weken! Voor de temperatuur hoefde je niet ver weg te gaan. Gelukkig is het nu koeler. Om te werken en om weer naar school te gaan is dat aangenamer. Want dat komt eraan: kinderen gaan weer naar school en het kerkenwerk wordt langzaamaan weer opgepakt. 
De eerste vergadering is al weer geweest en de voorbereidingen voor de familiedienst op 16 september zijn gepland. Na de vakantie is het ook weer fijn om aan de slag te gaan. 

In de afgelopen weken is dhr. T. van Tintelen overleden. Het blijft elke keer weer een grote schok als iemand overlijdt, zeker als iemand relatief jong is. 
We wensen zijn familie Gods steun en kracht toe om verder te kunnen na dit verlies. 

Op 29 augustus houd ik weer een uitgebreidere inloop, met koffie en thee en de mogelijkheid om met elkaar te praten over een favoriet lied of gedicht. Welkom! 

Op 7 september wordt een avond voor vrijwilligers gehouden. Een avond om waardering uit te spreken voor het vele werk dat verzet wordt en ook om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. 

Ook voor het komende seizoen zijn we afhankelijk van God. Laten we bij Hem onze kracht halen en putten uit de bron van zijn woord. In het vertrouwen dat Hij er is en meegaat. Dat zijn zegen op ons daalt. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
Inloop: woensdag 
van 10.30 tot 12.00 uur,
Tel. 0344-691034,
E-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Bijbelkring.

Ook het komende seizoen (2018-2019) zijn wij weer actief. 
Gemiddeld één keer per maand, op dinsdagavond, in het jeugdgebouw (kleine zaal) komen we bij elkaar. Om 19.45 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur beginnen we. Rond de klok van 21.45 uur sluiten we de avond af. Dit alles onder de bezielende leiding van onze predikant mw. ds. T. Nielen
De eerste keer is op dinsdag 4 september. 
Langs deze weg willen wij ouderen en jongeren van harte uitnodigen om met ons mee te doen.
Meer informatie? Neem dan contact met onze dominee op. 
Zij is telefonisch bereikbaar op 0344-691034, haar mailadres is: predikant@kerkeckenwiel.nl 
U en jij bent van harte welkom.

Hartelijke groeten, namens alle leden,
Marja van Amerongen. 

Inloopmiddagen.

De data voor de maand september zijn: 3 september en 17 september. 
Iedereen is weer van harte welkom in het jeugdgebouw te Eck en Wiel, van 14.00 tot 16.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee met traktatie.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 september a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.