St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Zondag 5 augustus.

10:00 uur voorganger:  Ds. Mw. M.A. de Hoog uit Doorn

                                     Ouderling van dienst: R. van Meeteren. Afkondigingen C. van Elst.

Collecten:                     1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 12 augustus.

10:00 uur voorganger:  Ds. H. G. Dijk uit Acquoy

                                     Ouderling van dienst: J. van der Linden. Afkondigingen T. van Wijk.

Collecten:                     1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                     Uitgangscollecte is bestemd de kerktelefoon.

Zondag 19 augustus.

10:00 uur voorganger:  Ds. H.J.W. Faassen uit Apeldoorn

                                     Ouderling van dienst: P. van Houten.

Collecten:                     1e collecte is bestemd voor Timonhuis.
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                     Uitganscollecte is bestemd voor het schilderwerk.

Zondag 26 augustus.

10:00 uur voorganger:  Ds. A. Christ uit Katwijk

                                     Ouderling van dienst: R. van Meeteren.

Collecten:                     1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.

Zondag 2 september - Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger:  Ds. T. Nielen-Rosier.

                                     Ouderling van dienst: J. van der Linden. Afkondigingen C. van Elst.

Collecten:                     1e collecte is bestemd voor Lepra.
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.

Maandag   6 augustus:   14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Zondag    19 augustus:   09:30 uur  Kerkdienst verpleeghuis Vrijthof. Haal en brengdienst.
Maandag 20 augustus:   14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag   21 augustus:   19:45 uur  Kerkenraadsvergadering.
Zondag      2 september: 10:00 uur  Start kinderkerk.
Maandag   3 september: 20:00 uur  Gebedsdienst in de Anna-kamer.
 
Uit de Anna kamer
 
In de maand augustus ben ik elke woensdag in Eck en Wiel. Elke woensdag tussen 11 en 12 uur is er een mogelijkheid om mij te spreken. Op 29 augustus houd ik weer een uitgebreidere inloop, met koffie en thee en de mogelijkheid om met elkaar te praten over een favoriet
lied of gedicht. Welkom.

In september komt de klepel uit. Vanaf nu gebeurt dat 1x per jaar in september. Kopij voor het hele
komende seizoen is in te leveren bij de scriba, Jannie van der Linden, voor 15 augustus.

Als kerkenraad hopen we zo spoedig mogelijk met een privacy beleid te komen. Tot die tijd wordt achteraf gemeld naar wie de bloemen zijn gegaan.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand juli:

  1 juli  € 69,65  Betuwse jeugdkampen
  8 juli  € 32,30  Diaconie
15 juli  € 33,80  Bartimeus
22 juli  € 29,75  Diaconie
29 juli  € 30,45  Diaconie

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juli:

€ 163,40   Kerk               
€   33,35   Inst.houd.pr.pl   
€   34,00   Erediensten     
€   33,30   Kerkverlichting 
€   27,70   Orgelfonds 
€   46,50   Ouderensoos 

Kopij:

Kopij voor de maand september 2018 moet uiterlijk woensdag 29 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl