St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

17-07-2018

Kerkdiensten.

Zondag 22 juli, 10.00 uur: dhr. A. Peters uit Barneveld.
Zondag 29 juli, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft zomervakantie. We zien elkaar weer op zondag 2 september om 10.00 uur.
Fijne vakantie iedereen!

Zieken.

Mw. Kwint-Onink is weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. 
Mw. M. Verbrugh heeft haar heup gebroken, is geopereerd en moet revalideren. 
Naast haar zijn ook enkele andere gemeenteleden bezig met een revalidatietraject.
 
Wij wensen alle zieken en iedereen die aan het herstellen is heel veel kracht en sterkte toe.
Laten wij vooral ook de mensen, die in de vakantieperiode eenzaam en alleen zijn niet vergeten, breng ze eens een bezoekje.

Giften.

Ontvangen voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 12,50
                                       via mw. A. van Bruxvoort € 10,–
                                       via mw. A. Slob € 10,–.

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagsbusjes hebben in het tweede kwartaal € 217,– opgebracht. 
Alle medewerkers en gevers hartelijk dank hiervoor. 

Uit de Anna-kamer.

De schoolvakanties zijn nu echt begonnen en het kerkenwerk staat op een lager pitje. In juli geen vergaderingen, bijbelstudies, kinderkerk of tienerdienst of ouderensoos. 
Wel is er op zondag de kerkdienst en het bezoeken van zieken en ouderen gaat gewoon door. 
Het is fijn om even bij te tanken en te bezinnen op het drukke leven van alledag. 

Vlak voor de vakantie heeft de kerkenraad kunnen meedelen dat Gerrit Jan van de Pol, na een paar gesprekken, benoemd is in het ambt van ouderling. Daar zijn we blij mee. Inmiddels is dit in de kerk afgekondigd en als er geen bezwaren zijn zal hij tijdens de startdienst op 16 september bevestigd worden. 

Op 28 juni was de afsluiting van de ouderensoos. 
Met 5 auto’s vertrokken we langs smalle wegen naar Lienden om in de theetuin De Bontewaterkant te genieten van een kopje koffie of thee met gebak, van elkaar en het prachtige uitzicht over het water.
Na ruim anderhalf uur vertrokken we weer naar Eck en Wiel, nu om in de tuin van Ans en Geurt te genieten van een heerlijke maaltijd. 
Ans en Rebinah, bedankt voor deze mooie middag. 

Zoals eerder geschreven ben ik iedere woensdag in de Anna-kamer en u kunt altijd terecht tussen 10.30 en 12.00 uur. Op de 4e woensdag van de maand is er telkens een inloop+: wie wil kan komen en er is ruimte voor gesprek tussen de aanwezigen en mij en er is koffie en thee. 
Voor wie op 25 juli wil komen vraag ik iets mee te nemen wat waardevol is. Dan spreken we daarover. 

In september komt De Klepel uit. Vanaf nu gebeurt dat 1x per jaar in september. 
Kopij voor het hele komende seizoen is in te leveren bij de scriba, Jannie van der Linden voor 15 augustus. 

Voor de vakantietijd las ik het volgende: 

Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf! 
De afstand die je moet afleggen is niet lang. 
Het is de afstand tussen jouw buitenkant en
je binnenste, jouw hart. 
Wanneer daar geen vrede heerst, zul je nergens
op deze wereld in je vakantie vreugde vinden. 
Is er vrede in je hart, dan kun je gaan waarheen
je maar wilt. 
Het zal een schitterende vakantie zijn. 
Zelfs wanneer je thuisblijft. 

Phil Bosmans, Menslief leef met je hart. De mooiste vitaminen voor het hart.
Ik wens ons dit allemaal toe en dat God erbij is en vrede geeft in ons hart. 

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag,
inloop: woensdag
van 10.30 tot 12.00 uur ,
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Bedankt.

Wij willen Ans en Rebinah heel hartelijk bedanken voor die onvergetelijke middag, die ze voor ons verzorgd hebben. Eerst naar de Bonte Morgen voor een kopje koffie of thee met appelgebak, waar we een prachtig uitzicht hadden op het water, waar 2 zwanen met 3 jongen zwommen. Een schitterende aparte tuin waar je rond kon lopen. Daarna bij Ans in de tuin een heerlijk menu met alles erop en eraan en nog ijs toe. Wij gingen allemaal met een goed gevulde maag tevreden en blij naar huis. 
Namens de soos en alle aanwezigen heel hartelijk bedankt.

Jaarrekening.

De jaarrekening 2017 ligt ter inzage vanaf 9 tot en met 31 juli bij Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5. 
De kerkrentmeesters.
 
Inloopmiddagen. In het jeugdgebouw te Eck en Wiel van 14.00 tot 16.00 uur. 

De volgende data voor de maanden juli en augustus: 23 juli, 6 augustus en 20 augustus. 
Iedereen is van harte welkom.
 
Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 24 juli a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.